základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec


1_2011_Dodatok k zmluve o pripojení č. 9902786030, Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10, 825 13 Bratislava

Poistná zmluva 441 9004856.pdf

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu.pdf

Dodatok k zmluve o službách BOZP a OPP.pdf

Ochrana osobných údajov Mesto.pdf

Orange Slovensko Zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf

Zmluva o poskytovaní stravy.pdf

Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej agendy.pdf

Zmluva o využívaní elektronických služieb.pdf

Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov.pdf

Zmluva o dielo.pdf

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č 2015_PKR_GR_010-67.pdf

Dohoda o splátkovom kalendári č. KEO_ROPaSZ_ZAM_2015_49766_280774.pdf

Zmluva o poskytovaní stravy č. 6_2015.pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf

Zmluva o spolupráci.pdf

Zmluva o poskytovaní stravy č. 5.pdf

Rámcová zmluva č.7 2015.pdf

Zmluva o spolupráci.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb.pdf