základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Moldava nad Bodvou za šk rok 2013-14

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Moldava nad Bodvou za šk rok 2012-13

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Moldava nad Bodvou za šk rok 2014-15

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Moldava nad Bodvou za šk rok 2015-16

Vzdelávací program ZUŠ Moldava nad Bodvou

Štátny vzdelávací program pre Základné umelecké školy

Prihláška