základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Zvieratká v lese

Mladí herci literárno-dramatického odboru ZUŠ Moldava sa zatúlali dňa 28. mája 2014 do sály MsKS. Jednoducho sa rozhodli postaviť na javisko a ukázať svoje herecké schopnosti. Tento rok sa predstavili hudobnou rozprávkou Zvieratká v lese, ktorú napísala naša žiačka Michaela Hudáková a o hudobné vstupy sa autorsky postaral p. uč. Tibor Viszlai.

Rozprávkou nás sprevádzala temperamentná líška, ktorá pochopila silu priateľstva a súdržnosti zvieratiek na farme. Naučila sa od nich, prečo je veľmi dôležité vzájomné spolužitie. Prečo nemôžeme myslieť iba na seba. A že chamtivosťou a klamstvom strácame priateľov.

Tento krásny príbeh naši herci zahrali pre svojich rovesníkov a materské školy v doobedňajších hodinách a podvečer sa predstavili širokej verejnosti.

-FF-