základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Záverečný koncert Art orchestra

Séria koncertov Art orchestra vyvrcholila dňa 11.6.2012 ich záverečným vystúpením na pódiu koncertnej sály Základnej umeleckej školy. Art orchestra pod vedením Bc. Renaty Tóthovej má svoj bohatý repertoár. Na tomto koncerte odzneli skladby rôznych štýlových období od hudobného baroka cez jazz až po populárnu hudbu. Okrem spoločného muzicírovania, kde poslucháčov vedeli zaujať svojou sústredenosťou a súhrou, odzneli aj skladby, kde orchester sprevádzal sólistov. Zvlášť zaujali skladby A. Vivaldiho – Koncert C-dur s malým violončelistom Alexom Halászom a čerstvými absolventmi druhého stupňa, klaviristky Moniky Subovicsovej, huslistu Patrika Červeného, ako aj akordeónistu Štefana Rezeša. Výkony týchto sólistov vyvolali u poslucháčov veľký obdiv a uznanie. V závere koncertu riaditeľ školy p. Miroslav Smrek poďakoval orchestru a jeho dirigentke za ich celoročnú úspešnú prácu a reprezentáciu školy doma i v zahraničí.

-VH-