základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Zahrajže mi, zahraj 2012

Dňa 27.3.2012 sa konala v Košiciach regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. V kategórii sólisti inštrumentalisti sa zo ZUŠ Moldava nad Bodvou umiestnila žiačka Alica Takáčová v striebornom a Július Takáč v bronzovom pásme. Cenu poroty si odniesla len 5 ročná Emma Ďurčová, ktorá očarila svojim bezprostredným vystúpením všetkých prítomných.
Všetci žiaci sú z cimbalovej triedy Mgr. Georgíny Vargovej na alokovanom pracovisku Perín. Oceneným srdečne gratulujeme.

-AK-