základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Výchovné koncerty pre najmenších

Tak ako každoročne aj dnes 9. júna 2010 Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou pripravila vo veľkej sále MsKS výchovné koncerty s predstavovaním jednotlivých odborov vyučovaných na škole. Tento krát sa toho zhostili trpaslíci z Literárno-dramatického odboru, ktorí hravou formou pomocou básničiek predstavili spolu so svojou uč. Dankou Gažovou žiakom MŠ, 1.a 2 ročníka prvého stupňa ZŠ hudobné nástroje. Tanečníčky chutnou choreografiou čokoládky roztlieskali zaplnenú sálu. Podujatie bolo súčasťou dní otvorených dverí a zápisu talentovaných detí.

-zuš-