základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Vianočný koncert ZUŠ v Karcagu

Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou, ako účastník projektu "Európa a polgárokért" priniesla do maďarského mesta Karcag hudobný pozdrav od obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou. Art Orchestra umeleckej školy pod vedením uč. Bc. Renaty Tóthovej sa predstavil krásnym programom. Medzi predvedenými skladbami nechýbali diela klasikov, ako Vivaldiho - Štyri ročné obdobia, C. Franck - Panis Angelicus, Galliano – Tango pour Claude, Piazzolla – Oblivion, ale aj vianočné koledy či vianočná skladba Kiskarácsony. Poslucháči odmenili mladých umelcov vrúcnym potleskom. Na slávnostnom koncerte sa predstavil aj spevácky zbor z Francúzska a domáci umelci.

-AK-