základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Zrušené Vianoce

To snáď ani nie je pravda? Také niečo sa nemôže stať. Takto sa začali hlavné správy v podaní žiakov literárno-dramatického odboru pod vedením uč. Františky Fehérovej. Žiaci si pripravili scénky s veľmi poučným podtextom stále aktuálneho problému hodnôt v spoločnosti. V programe odzneli hudobné diela klasikov, ale aj tradičné vianočné koledy. V pestrom programe vystúpili sólisti, komorné telesá, hudobná skupina Bad Romance a samozrejme školský orchester Art Orchestra. Žiačky tanečného odboru svojimi nápaditými choreografiami potešili oko diváka. Preplnená sála MsKS dýchala vianočnou náladou aj vďaka netradičnej výzdobe scény vytvorenej uč. Vierou Nagyovou. Koncert navodil divákom slávnostnú, ale hlavne predvianočnú náladu.
Tak ako to bolo spomenuté v úvode, Vianoce budú a je jasné, že prídu aj v prípade že nebudú darčeky. Veď najdôležitejším symbolom Vianoc naďalej zostáva LÁSKA a RODINA.
Koncert bol v skrátenej podobe uvedený v doobedňajších hodinách žiakom ZŠ a MŠ .
-ms-