základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Úspechy žiakov výtvarného odboru ZUŠ

Aj žiaci výtvarného odboru na ZUŠ sa zapájajú do výtvarných súťaží. Práce žiačok Timei Kuzmovej, Kristíny Langovej, Cyntie Maňkošovej boli ocenené porotou a vystavené na celoslovenskej výstave "Vták z komína" v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach.
V 14. ročníku detskej výtvarnej súťaže "Novoročenky" získala naša žiačka 5. ročníka Lucia Bacsóová 2. miesto v druhej kategórii. Žiaci sú z triedy uč. Viery Nagyovej.
Srdečne im k úspechu gratulujeme
-AK-