základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Účinkovanie ZUŠ na Jasovských dňoch

Napriek tomu, že školský zvonec ešte neohlásil začiatok školského roka, žiaci ZUŠ nezaháľajú. Dňa 27. augusta 2011 na Jasovských dňoch úspešne reprezentovali školu. Školská kapela pod vedením uč. Viszlaiho a žiačky tanečného odboru pod vedením uč. Hančinovej dokázali podať výborný výkon aj počas posledných prádzninových dní. Svedčí o tom aj ponuka na ďalšiu spoluprácu zo strany organizátorov. Pedagógom a žiakom patrí veľká vďaka s prianím nových hudobných a tanečných inšpirácií.

-AK-