základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Reminiscencia TO na šk. 2009/2010

Najväčším podujatím tanečného odboru ZUŠ Moldava n/B bolo "Tanečné popoludnie", uskutočnené 18. júna 2010 vo veľkej sále MsKS v Moldave nad Bodvou. Svoju pohybovú kultúru nám predviedli žiaci od prípravného štúdia až po žiakov 1. ročníka II. stupňa. Tanečníci ukázali rozdielne tanečné štýly, od džezového, disco, hip-hopového, ľudového, klasicko-scénického tanca v jednotlivých javiskových prevedeniach choreografií.
Najväčšiu virtuozitu popoludnia mal tanečný súbor "Art-step", ktorý pracuje už dva roky. Cieľom pohybovo-estetickej tanečnej výchovy je harmonický, kultivovaný pohyb, ktorý je vytváraný z vnútorného pocitu, z radosti pohybu samotného, z určitej predstavy, hudobného zážitku. Harmonický pohyb a tvorivosť prinášajú do života dieťaťa krásu, prebúdzajú jeho tvorivé schopnosti a vnášajú harmóniu do rozvoja celej detskej osobnosti.

-bók- preklad: -dodi-