základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Talenty pre Slovensko

Tretí ročník Celoslovenskej súťaže - Talenty pre Slovensko - sa konal 29.apríla 2015 v Zmeškalovom Dome hudby v  Dolnom Kubíne. Náš žiak Alex Halász súťažil v hre na violončelo v druhej kategórii, v ktorej sa nachádzalo množstvo nadaných žiakov. Výkony súťažiacich hodnotilo prísne ucho porotcov, ktorí napokon udelili Alexovi Halászovi striebro, ktoré sme s potešením priniesli do našej ZUŠ a mesta. Jeho úspechu sa nesmierne tešia jeho p. uč. Bc. Renata Tóthová a korepetítorka p.uč. Alica Kaputová, ktoré sú na neho nesmierne hrdé a aj touto cestou mu všetci srdečne blahoželáme.
-RT-