základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Súťaž Mihálya Tompu

Hudobná skupina mladých hudobníkov zo Základnej umeleckej školy Moldava n/B sa dňa 25.3.2013 zúčastnila krajského výberového kola súťažnej prehliadky Mihálya Tompu. V kategórii zhudobnené básne sa Zoltán Szőke predstavil svojimi zhudobnenými básňami. Jeho originálnu inštrumentáciu mu pomohli predviesť na violončele Attila Bodnár, basovej gitare Zoltán Szabó, bicích nástrojoch Matyi Nagy a husliach uč. Marika Lakatošová. Mladí hudobníci sa pripravovali pod odborným dohľadom uč. Tibora Viszlaiho.

Netradičné zoskupenie získalo sympatie poroty a zlaté postupové pásmo.

-ak,ms-