základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale

V dňoch 18.-20.11.2011 sa v Bratislave uskutočnila Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale, kde žiačka 2.ročníka 2.stupňa, Alica Takáčová z triedy pani učiteľky Georginy Vargovej, Mgr. získala vo svojej kategórii zlaté pásmo. A.Takáčová sa pred odbornou porotou predstavila ako sólovou hrou na cimbale, tak aj s korepetíciou klavíra, kde zahrala 2 časti zo Sonáty Angela Contiho a skladbu Za našima humny od Jaromíra Dadáka. Atmosféra bola výborná, bola možnosť sa stretnúť s cimbalistami z celého Slovenska a porovnať tak úroveň hry na tomto nástroji. Súťažná prehliadka sa niesla v duchu krásnej hudby vyladenej paličkami na strunách cimbalu a bola inšpiráciou do ďalšej práce.

-GV-