základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Snehová kráľovná

Dňa 3.mája 2011 o 17 00 hod. ovládla veľkú sálu MsKS treskúca zima. Žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ predviedli klasickú rozprávku z pera H.CH. Anderssena „Snehová kráľovná“. Do muzikálovej podoby ju prepracovala a režijnú taktovku držala uč. LDO Daniela Gažová, ktorá v spolupráci s uč. TO Bc. Henrietou Hančinovou naštudovala tanečné choreografie. Hudbu napísala Mgr. Norika Hentšelová. Predstavenie v doobedňajších hodinách potešilo žiakov MŠ, ZŠ prvého stupňa a Gymnázia.