základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Slávnostné vyradenie ABSOLVENTOV ZUŠ

Tak ako každý rok aj tento posledný májový piatok patril absolventom Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou. Slávnostná atmosféra dýchala z každého kútika. Po úvodnom ceremoniáli vyraďovania nasledoval slávnostný koncert, súčasťou ktorého bolo aj absolventské predstavenie žiakov literárno-dramatického odboru. K pestrosti programu prispelo aj vystúpenie absolventky tanečného odboru. Záver koncertu už tradične patril valčíku na rozlúčku tento krát však za sprievodu školského orchestra. O výzdobu interiéru sa postarali žiaci výtvarného odboru.

-zuš-