základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Rytmus&Hudba&Tanec

Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Rytmus čiže hudba, alebo tanec? Aj také otázky odzneli na výchovnom koncerte Základnej umeleckej školy, ktorého témou bol rytmus, hudba a tanec. Hudobné čísla popretkávané tanečnými krokmi, ako polka, valčík charleston, country a mnoho iných predviedli žiaci školy v podobe výchovných koncertov v doobedňajších hodinách. Večerné predstavenie naplnilo veľkú sálu MsKS umenia chtivých divákov. Na projekte sa podieľali žiaci všetkých štyroch odborov, nakoľko súčasťou koncertu bola aj projekcia prác žiakov výtvarného odboru, ktoré boli inšpirované práve hudbou, tancom a rytmom. Na úvodnú otázku čo bolo skôr? Poslucháči jednoznačnú odpoveď nedostali, keďže aj tanec ako aj hudba patria k životu a keď sa z toho stane krásny umelecký zážitok, obohatí nás všetkých.

-ak-