základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Ročníková súťaž klavírneho oddelenia ZUŠ

Vo štvrtok (11. februára) sa v priestoroch ZUŠ konala ročníková súťaž žiakov 3. a 4. ročníka klavírneho oddelenia. Pod pozorných okom a uchom poroty žiaci odohrali jednu povinnú a jednu alebo dve skladby podľa vlastného výberu. Rozhodovanie však porota nemala vôbec ľahké vzhľadom k vyrovnanosti podaných výkonov. Toto podujatie patrí k tradičnému preverovaniu úrovne zručnosti žiakov v spomenutých ročníkoch.
Umiestnenie v 3. ročníku
zlaté pásmo: Kristína Lukácsová, Štefan Stropko
strieborné pásmo: Petra Turňanská, Veronika Ďurčová, Norbert Szőke, Lukáš Ronald Lukács
bronzové pásmo: Viktor Kerekeš, Tomáš Tóth, Liana Horvátová
Umiestnenie v 4. ročníku
zlaté pásmo: Tomáš Širila
strieborné pásmo: Radwan Al Ali, Tomáš Varga, Karina Szabóová Fecsuová
-ak,ms-