základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

PROFI RANDE ABSOLVENTOV ZUŠ

Dňa 23.mája 2014 sa v priestoroch MsKS konalo jedinečné podujatie a to Galaprogram najúspešnejších absolventov Základnej umeleckej školy v Moldave n/B. Na koncert boli oslovení absolventi, ktorí sa venujú tomu, čo sa na škole naučili, či už je to pedagogická činnosť, alebo hra v kapele....Súčasťou programu bola aj vernisáž prác absolventov výtvarného odboru. V programe nechýbal ani tanec, ktorým sa predstavila prvá absolventka tanečného odboru pani Hančinová. Moderovania sa zhostila taktiež bývalá absolventka literárno-dramatického odboru Slávka Fulínová. Koncert mal veľmi dobrý ohlas v kruhu účinkujúcich, ako aj v publiku. Bolo úžasné počúvať a vidieť umelcov pôsobiacich po celej Európe, aby ukázali moldavčanom čo vedia. Umelcov, pre ktorých umenie znamená život.

-AK-