základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Prehliadka netradičných zoskupení Moldava 2012

Dňa 8.6.2012 bola Základná umelecká škola Moldava n/B hostiteľkou hudobných telies netradičných zoskupení. Hosťami boli žiaci a ich umeleckí vedúci zo ZUŠIEK Valaliky, Súkromnej základnej umeleckej školy Miškovecká Košice, vzdialenejších Lipan a samozrejme žiaci z Moldavy. Vystúpenie mladých hudobníkov prebiehalo formou promenádneho koncertu na námestíčku pred rímskokatolíckym kostolom. Počas prehliadky vládla príjemná pohoda ku ktorej prispelo nádherné slnečné počasie. Program účinkujúcich bol veľmi pestrý, zaujímavý a hlavne kvalitný. Odzneli známe aj menej známe diela rôznych autorov a žánrov: jazz, rock, filmová hudba, klasická hudba v modernej, ale aj moderná v klasickej úprave. Prestávky potrebné k výmene telies vyplnili a spestrili žiačky tanečného odboru ZUŠ Moldava. O sprievodné slovo sa postarali žiačky Literárno-dramatického odboru Mária Vysokaiová a Katarína Kötelesová. Podujatie finančne podporilo Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Vďaka tomu mohlo byť podujatie profesionálne ozvučené firmou TOLFI, čo prispelo k vysokej kvalite podujatia. Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou sa postaralo o organizačnú, technickú a morálnu podporu.

Všetci zúčastnený sa už teraz tešia na jubilejný 5. ročník Prehliadky netradičných zoskupení Moldava 2013.

-VH, MS-