základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Prehliadka netradičných zoskupení Moldava 2011

Dňa 3.6.2011 bola naša škola hostiteľkou hudobných telies netradičných zoskupení. Našimi hosťami boli žiaci a ich umeleckí vedúci zo ZUŠIEK Valaliky, Súkromnej základnej umeleckej školy Miškovecká Košice, vzdialenejších Lipan a samozrejme žiaci z Moldavy. Vystúpenie hudobníkov prebiehalo formou promenádneho koncertu na námestíčku pred školou. Počas prehliadky vládla príjemná pohoda ku ktorej prispelo aj pekné počasie. Program účinkujúcich bol veľmi pestrý, zaujímavý a hlavne kvalitný. Odzneli známe aj menej známe diela rôznych žánrov: jazz, rock, filmová hudba aj klasická hudba v modernej úprave. Prestávky nutné k prestavbe pódia vyplnili a spestrili žiačky tanečného odboru ZUŠ Moldava. O sprievodné slovo sa postarali žiačky Literárno-dramatického odboru Rúth Borovská a Martinka Janičková. Podujatie morálne, ale aj finančne podporili Košický samosprávny kraj, Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria a Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou. Aj vďaka nim mohlo byť podujatie profesionálne ozvučené firmou TOLFI, čo prispelo k skvalitneniu podujatia. Zdá sa, že tento deň zostane zapísaný v spomienkach účastníkov aj poslucháčov ako pekný zážitok a príjemne strávené popoludnie.
-VH-