základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Prehliadka netradičných zoskupení Moldava 2013

Dňa 7.6.2013 sa uskutočnil V. ročník prehliadky netradičných zoskupení. Počas podujatia vládla príjemná pohoda ku ktorej prispelo nádherné slnečné počasie. Program účinkujúcich bol veľmi pestrý, zaujímavý a hlavne kvalitný. Odzneli známe aj menej známe diela rôznych autorov a žánrov: jazz, rock, filmová hudba, klasická hudba v modernej, ale aj moderná v klasickej úprave. Prestávky potrebné k výmene telies vyplnili a spestrili žiačky tanečného odboru ZUŠ Moldava. O sprievodné slovo sa postarali žiačky Literárno-dramatického odboru Mária Vysokaiová a Martina Janičková. Podujatie morálne podporilo Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou, Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.
-ms-