základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Podzimný koncert v ZUŠ

Tak ako sa blíži zima a školský rok už má za sebou prvý štvrťrok, prišiel čas ukázať rodičom, starým rodičom, ale aj všetkým umenia chtivým poslucháčom čo naši šikovní žiaci za tento krátky čas dokázali. Mladší, ale aj tí skúsenejší žiaci obsadili pódium koncertnej sály ZUŠ a predviedli sa v tom najlepšom svetle. Pre niektorých to bolo ich premiérové vystúpenie. Koncert vyčaril na tvárach prítomných divákov spokojný úsmev. Odmenou pre účinkujúcich bol vrelý potlesk obecenstva.

-ms-