základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Október mesiac úcty k starším

20.10.2010 práve v tento magický dátum koncertná sála Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou opäť v novom školskom roku ožila hudbou a umením. Verejný koncert bol venovaný tým skôr narodeným nakoľko október už tradične patrí práve im. Na pódiu žiaci divákom predviedli hudobné, ale aj tanečné čísla rôzneho žánru. Tie boli popretkávané básničkami v podaní žiakov literárno-dramatického odboru. Atmosféru koncertu dotvorili diváci plnej koncertnej sály, svojím srdečným potleskom.

-ms-