základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Novodobý Shakespeare? Alebo……

Pod týmto názvom žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Moldava uviedli divadelné predstavenie. Netradične moderne, ale veľmi pútavo a s novodobou nadsázkou stvárnili klasika divadelnej tvorby Villiama Shakespeara. Publikum mohlo zhliadnuť úryvky hier Rómeo a Júlia, Skrotenie zlej ženy, Veselé panie z Windsoru. Predstavenie bolo okorenené živými hudobnými vstupmi o ktoré sa autorsky postaral uč. Tibor Viszlai. Pri klavíri mu asistoval bývalý žiak ZUŠ a vynikajúci hudobník Matej Demko. Texty piesni napísala žiačka literárno-dramatického odboru Ruth Borovská. Na scenári autorsky spolupracovali žiačky Martina Janičková a Michaela Hudáková spolu s uč. Františkou Fehérovou, ktorá mala predstavenie pod režijnou taktovkou.

V doobedňajších hodinách bolo predstavenie uvedené pre žiakov moldavských škôl.
-MS-