základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Novembrový koncert
Druhý interný koncert v tomto školskom roku sa konal 26. novembra 2015. Bol sprevádzaný moderátormi z literárno-dramatického odboru a opäť poskytol našim žiakom príležitosť vystúpiť na pódium a ukázať niektoré výsledky svojej práce. Z účinkovania mladších i starších žiakov a z potlesku publika vyplynulo, že sa v tomto školskom roku ešte máme na čo tešiť.