základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Noc múzeí

Aj žiaci a pedagógovia ZUŠ Moldava nad Bodvou prispeli v tomto roku k zatraktívneniu už dobre známeho podujatia Noc múzeí. V rámci programu pripraveného pre návštevníkov hradu Krásna Hôrka vítali hostí fanfáry v podaní trubkárov Jána Csíka a uč. Miroslava Smreka. Prehliadky v kaštieli Betliar obohatili vystúpenia cimbalistky Alici Tákáčovej s klavírnym sprievodom uč. Mgr. Georgíny Vargovej.

-ms-