základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Májový koncert
Štvrtok 21.mája 2015 sa uskutočnil v priestoroch ZUŠ ďalší koncert pod názvom "Májový koncert". Na tomto koncerte bolo snáď najviac účinkujúcich detí, ktoré mali možnosť ukázať rodičom, pedagógom svoje schopnosti a vedomosti získané počas tohto školského roka. Pred vystúpením žiaci netrpezlivo stáli pred koncertnou sálou a mnohé z nich mali trému, či obavy, ako zvládnu predniesť svoje pripravené skladbičky. Napriek týmto obavám sa všetci účinkujúci sústredili a napli svoje sily k najlepšiemu výkonu za čo boli odmenení vrúcnym potleskom.