základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Jesenný koncert

Dňa 25.10.2012 odznel v koncertnej sále ZUŠ prvý jesenný koncert. Keďže október je mesiacom úcty k starším aj koncert sa niesol v tomto duchu. Podvečer plný pohody a tepla vyčarila krásna hudba a tanec. Literárno-dramatický odbor sa tak, ako vždy postaral o atmosféru celého koncertu nielen básňami a sprievodným slovom v podaní Martiny Janičkovej a Michala Soroka. Vystúpenie umocnili živou kulisou vytvorenou z hercov priamo počas priebehu koncertu. Koncert tak pripravil nezabudnuteľný zážitok plnej sále mladších, ale aj tých skôr narodených umenia chtivých divákov.

-MS-