základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Jesenný koncert

Dňa 26.10.2011 odznel v koncertnej sále ZUŠ prvý jesenný koncert. Keďže október je mesiacom úcty k starším aj koncert sa niesol v tomto duchu. Podvečer plný pohody a tepla vyčarila krásna hudba, tanec, či pekné slovo. V podaní žiakov literárno-dramatického odboru odznela koláž malých modlitbičiek venovaná práve skôr narodeným, ktorou malí herci vyjadrili vďaku za lásku a starostlivosť.

-ak-