základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Hudba naživo

Dňa 22.3.2012 sa v doobedňajších hodinách predstavila ZUŠka žiakom základných škôl. Formou výchovného koncertu boli predstavené všetky odbory vyučované na škole. Každý z divákov si mohol vybrať to svoje. Hudobné diela predvedené žiakmi hudobného odboru boli spracované výtvarníkmi do podoby výtvarných prác. Tie boli premietané na pozadí scény a tak bola vytvorená interaktívna kulisa. To však nebolo zo strany výtvarného odboru všetko. Za sprievodu Art Orchestra vytvorili živý videoklip na hudbu A. Vivadiho a G.F.Händla. Žiačky literárno-dramatického odboru Martina Janičková a Rúth Borovská boli partnerkami moderátorky koncertu PeadDr. Kláry Holéczyovej. Tanečnice svojimi temperamentnými choreografiami potešili oko diváka. Aj žiaci v hľadisku dostali šancu aktívne sa zapojiť do diania koncertu. Svojim rytmickým dupaním a tlieskaním pripravili pôdu bubeníkom. Námet a scenár spracovala uč. Viera Nagyová. Podujatie bolo o 17 00 hod. predstavené rodičom a širokej verejnosti.

-MS-