základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

HUDBA A FILM

Dňa 24.3.2011 sa priestory MsKS rozozvučali tónmi známych filmových melódií. Základná umelecká škola pripravila hudobné pásmo, ktoré divákov previedlo vývojom najžiadanejšieho média súčasnosti filmu a jeho neoddeliteľnej súčasti hudby. Pútavosť programu zabezpečila projekcia filmových ukážok počas hudobnej a tanečnej produkcie. Projekt mal nádych slávnostného odovzdávania ceny filmovej akadémie, ktorú vyzdvihli moderátorky večera Rúth Borovská a Martinka Janičková. Cenu filmovej akadémie získala ZUŠ Moldava nad Bodvou za najlepšiu hudobnú interpretáciu. Koncert sa stretol s veľmi dobrou odozvou divákov čoho svedectvom bol srdečný potlesk a ešte srdečnejšie gratulácie. Koncert bol v skrátenej podobe v doobedňajších hodinách predvedený žiakom ZŠ.

-AK a MS-