základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Divadelné predstavenie ZUŠ

V pondelok a v utorok (26. a 27. apríla) sa vo veľkej sále MsKS predstavil literárno-dramatický odbor ZUŠ s tohoročnou premiérou muzikálovej rozprávky „Kráľ Filip a princezná Rozabella“. Predstavenie vzniklo za pomoci všetkých odborov ZUŠ. Rozprávku režírovala Daniela Gažová, choreografie naštudovala Bc. Henrieta Hančinová. So zborovými spevmi im pomohla uč. Helena Rostášová. V predpoludňajších hodinách sa uskutočnili predstavenia pre žiakov MŠ, prvého stupňa ZŠ a Gymnázia. Slávnostná premiéra, ktorá zaplnila obecenstvom veľkú sálu MsKS sa konala v pondelok popoludní.

-ak-