základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Ďalší celoslovenský úspech žiaka ZUŠ

V dňoch 22.-24.11.2013 sa žiačka Alica Takáčová zúčastnila 3. ročníka Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na cimbale, kde po tretíkrát získala zlaté pásmo. Pod vedením p. uč. Mgr. Georginy Vargovej, ktorá ju zároveň sprevádzala na klavíri, zahrali na koncerte pre víťazov, ktorý sa konal v priestoroch Bratislavského hradu skladbu od A. Vivaldiho Búrka. Návšteva krásnej ZUŠ v Karlovej Vsi v Bratislave sa skončila nezabudnuteľnými zážitkami a plánovaním ďalších vystúpení. Inšpirovaní rôznymi hudobnými dielami pripravujeme nové koncerty pre milovníkov hudby, na ktoré sa veľmi tešíme.

-GV-