základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Cesta z neba

Takto poeticky bolo pomenované Vianočné hudobno-dramatické pásmo Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou. Literárno-dramatické oddelenie pripravilo scénky s veľmi poučným podtextom stále aktuálneho problému bohatstva a moci verzus dobra, lásky a porozumenia. V programe odzneli hudobné diela klasikov, ale aj tradičné vianočné koledy. V pestrom programe vystúpili sólisti, komorné telesá, hudobná skupina Bad Romance a samozrejme školský orchester Art Orchestra. Žiačky tanečného odboru svojimi nápaditými choreografiami potešili oko diváka. Preplnená sála MsKS dýchala vianočnou náladou aj vďaka netradičnej výzdobe scény vytvorenej uč. Vierou Nagyovou. Na záver koncertu už tradične zaznela najznámejšia vianočná koleda Tichá noc. Koncert navodil divákom slávnostnú, ale hlavne predvianočnú náladu.
Koncert bol v skrátenej podobe uvedený v doobedňajších hodinách žiakom ZŠ a MŠ .
-ms-