základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Celoštátne kolo súťažnej prehliadky Mihálya Tompu

Dňa 26.4.2013 sa vokálno–inštrumentálna skupina ZUŠ Moldava n/B Zekeres, ktorá sa vytvorila z hudobnej a skladateľskej dielne Zoltána Szőke pod vedením p.uč.Tibor Viszlaiho zúčastnila celoštátneho kola súťažnej prehliadky Mihálya Tompu. Súťažná prehliadka sa konala v Rimavskej Sobote kde v kategórii zhudobnené básne, sa v silnej konkurencii umiestnila v striebornom pásme a získala mimoriadnu cenu za najlepšiu inštrumentáciu skladby.

-TV-