základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Celoslovenské kolo súťaže Mihálya Tompu

Vokálno-inštrumentálny súbor Zekeres pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole pod umeleckým vedením p. uč. Tibora Viszlaiho sa 25.apríla zúčastnila na celoslovenskom kole súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy v Rimavskej Sobote, kde sa v kategórii Zhudobnených básní umiestnila v bronzovom pásme. Na súťaži skupina predstavila báseň s názvom „ Ez is vagy bennem " od básnika Tibora Tamása žijúceho v Cesticiach , hudobne sa na tvorbe podieľal žiak ZUŠ Zoltán Szabó.

-FF-