základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Celoštátny úspech žiaka ZUŠ Moldava n/B

V dňoch 15.–16. novembra 2012 sa uskutočnila celoštátna súťaž v hre na violončelo pod názvom "Violončelová jeseň", ktorú vyhlásila ZUŠ v Modre. Tejto významnej súťaže sa zúčastnil a ZUŠ Moldava n/B reprezentoval s mimoriadnym úspechom žiak ALEX HALÁSZ, ktorý violončelo študuje u p. uč. Bc. R. Tóthovej tretí rok. Súťažil v 2.kategórii a jeho súťažný repertoár tvorili dve skladby súčasného slovenského skladateľa Gregora Regeša, pričom jedna z nich bola povinnou skladbou a A. Vivaldiho Koncert C dur pre violončelo a klavír. Uvedené skladby doprevádzala na klavíri p. uč. A. Kaputová. Sympatické bolo, že skladateľ bol prítomný počas priebehu celej súťaže. Ocenenia, ktoré sme získali si ceníme o to viac, že výkon hodnotili porotcovia svetoznámych mien violončelového sveta ako sú: Ján Slávik, Jozef Podhoranský, Eugen Prochác, Ľuboš Bernáth a pedagóg violončela miestnej ZUŠ. Domov sme priniesli veľmi pekné zážitky, skúsenosti, inšpiráciu, motiváciu a nesmiernu radosť z umiestnenia.
ALEX HALÁSZ sa umiestnil vo svojej kategórii v zlatom pásme a za najvyšší počet bodov v 1.až 3. kategórii bol menovaný za laureáta súťaže.

-rt-