základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Zájazd bicistov ZUŠ do Francúzska

Dňa 23. augusta 2012 sme odcestovali s mažoretkovou skupinou TWINGY na tohtoročné turné do Francúzska. Po ťažkej noci sme si oddýchli na pláži v talianskom meste Lido di Jessolo. Po celodennom kúpaní sme strávili ďalšiu noc v autobuse. Nad ránom sme došli do francúzskeho Montpelieru. O pár hodín sme sa pohli smerom ku mestu Giat. Ďalší deň aj večer sme vystupovali na festivale mesta. V nedeľu bol najpestrenejší program festivalu. Spolu s nami vystúpilo mnoho hudobných a tanečných skupín. Ešte v ten deň sme sa pohli domov. Mali sme príležitosť prežiť jeden nezabudnuteľný celý deň v Cannes. Bol to obrovský zážitok, dúfame že v zime pôjdeme opäť.