základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Barok

Dňa 27.3.2013 sa o 17 00 hod. rozoznela sála MsKS tónmi barokovej hudby. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Moldava pripravili program, ktorý priniesol trocha iný pohľad na umenie baroka. Žiačky literárno-dramatického odboru previedli divákov barokom hravou formou. Predstavili ho vlastnými slovami a s pohľadom dnešnej mládeže. Celý koncert vizuálne podporili fotografie umeleckých diel, architektonických skvostov a hudobných skladateľov, ktoré boli premietané priamo na plátno, ktoré tvorilo súčasť scény vytvorenej uč. Vierou Nagyovou. Program vrcholil, ako obvykle tanečnicami zo súboru Art Step, a orchestrom Art Orchestra pod dirigentskou paličkou uč. Renaty Tóthovej. Záver programu patril kapele Bad Romance, ktorá zaplnila sálu barokovou hudbou v rockovej úprave umeleckého vedúceho Tibora Viszlaiho. Moderátorky večera Martinu Janičkovú a Ruth Borovskú a účinkujúcich do dobových kostýmov obliekli žiaci výtvarného odboru pod vedením uč. Viery Nagyovej. Zaujímavosťou je, že všetok odev bol vyrobený z papiera. Kostými budú vystavené v priestoroch školy ako súčasť výstavy výtvarných prác.
Program bol v doobedňajších hodinách uvedený aj ako výchovný koncert pre žiakov druhého stupňa ZŠ.
-MS a AK-