základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

VI. Mestský Adventný koncert

Dňa 14. decembra (v piatok) sa uskutočnil v organizácii Mestského kultúrneho strediska a Základnej umeleckej školy VI. Mestský adventný koncert. Obecenstvo privítali Mgr. Erika Vitéz riaditeľka MsKS a Miroslav Smrek riaditeľ Základnej umeleckej školy. Poďakovanie patrilo všetkým tým, ktorí sa toho roku nejakým spôsobom podieľali na kultúrnom živote, na vytváraní a uchovávaní hodnôt. Prvá časť koncertu pozostávala z premietania vianočného filmu, ktorý vytvorili žiaci a pedagógovia ZŠ a Gymnázia s vyuč. jaz.maď, následne odzneli vianočné koledy. Za tým nasledoval koncert v podaní Art Orchestra , ktorý viedla Bc. Renáta Tóthová. Po vystúpení malých i veľkých nasledoval koncert v podaní maďarskej speváčky Ildikó Keresztes, ktorá prekvapila obecenstvo tým, že zaspievala v slovenskom jazyku Tichú noc v sprievode Art Orchestra.
-MS-