základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

V. Mestský adventný koncert

Aj toho roku sa v piatok 16.decembra v Podnikateľskom inkubátore uskutočnil V. Mestský adventný koncert, ktorý usporiadalo MsKS v spolupráci so Základnou umeleckou školou. Večer slávnostne otvorili žiaci a pedagógovia vianočným koncertom Základnej umeleckej školy. Spoluúčinkujúcim na koncerte bol zmiešaný spevácky zbor Vox Columbellae. Za nimi vystúpila známa speváčka a herečka z Maďarskej republiky Andrea Szulák. Očarujúcim bolo spoločné vystúpenie hudobného telesa ZUŠ, zmiešaného speváckeho zboru Vox Columbellae a Andrei Szulák, ktorí na záver spoločne zaspievali a zahrali vianočnú pieseň Tichá noc. Záverečnou bodkou Mestského adventného koncertu boli ďakovné slová riaditeľa ZUŠ M. Smreka, riaditeľky MsKS Mgr. E. Vitéz a v neposlednom rade primátora nášho mesta Ing. I. Zachariaša, ktorý občanom mesta poprial aj požehnané, láskyplné a pokojné vianočné sviatky.