základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

2. ročník celoslovenskej súťaže v hre na violončelo

V priestoroch hotela Sebastian v Modre sa nachádza prekrásne vyzdobená koncertná sála, v ktorej prebiehal 2. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na violončelo – "Violončelová jeseň Modra".
Našu základnú umeleckú školu s úspechom a po tretí krát na celoslovenskej úrovni reprezentoval ALEX HALÁSZ, ktorý pod vedením p. uč. Bc. R. Tóthovej a klavírnej spolupráce p.uč. A. Kaputovej naštudoval okrem povinnej skladby aj náročnú koncertnú skladbu, s ktorou sa umiestnil v ZLATOM PÁSME vo svojej kategórii. Alexa hodnotili významní slovenskí porotcovia a jeden český porotca, ktorí sú vysoko medzinárodne uznávanými violončelistami: J. Slávik, J. Podhoranský, E. Prochác, Ľ. Janák, J. Bárta, ktorý dokonca veľmi motivoval svojich malých kolegov svojim slávnostným koncertným vystúpením, ktoré odznelo vo večerných hodinách. Tento koncert si užili nielen účastníci súťaže, ale aj ich učitelia a rodičia. Povzbudení z výsledku súťaže cesta domov bola radostná a plná pekných zážitkov, ako aj plánov do budúcnosti.

-RT-