základná, škola, moldava, klavír, hudba, škola, umenie, gitara, spev, tanec

Vianočný koncert ZUŠ

Ubehol ďalší rok a opäť sme sa všetci stretli na dlho očakávanom a pripravovanom Vianočnom koncerte.
Po minulé roky sa Vianočné koncerty odohrávali mimo našej hlavnej budovy ZUŠ a preto sme sa tento rok rozhodli opäť prinavrátiť Vianoce „domov“ do našej koncertnej sály, ktorá je síce o trochu komornejšia, ale o to viac je v nej cítiť teplo domova, lásku, radosť, rodinnú atmosféru – to všetko pre nás znamenajú VIANOCE.
V doobedňajších hodinách sa uskutočnili dva koncerty pre našich najmenších poslucháčov z materských škôl, ktorí prišli podporiť všetkých účinkujúcich, ale hlavne získať nové podnety a zážitky, či dokonca objaviť lásku k umeniu.

Hlavný večerný koncert sa začal už v tradičnom čase o 16:30 a skladal sa z dvoch častí. Hudobné čísla boli popretkávané vianočnými vinšmi a porekadlami v podaní našich hercov z literárno-dramatického oddelenia. Počas prestávky medzi jednotlivými blokmi si mohli diváci prezrieť nádhernú výstavu výtvarného odboru, ktorá sa rozprestierala po chodbách celej školy. Koncert gradoval až do posledných čísel, kde sa predstavili viaceré komorné zoskupenia, ako detský spevácky komorný súbor, súbor zobcových fláut, klavírne kvarteto a záver patril zoskupeniu Art orchestra, ktoré sa s nami rozlúčilo krásnymi úpravami vianočných kolied. Koncertná sála bola do posledného miesta zaplnená. Fotografie nájdete tu.

Čo viac nám môže chýbať v tomto čarovnom predvianočnom čase? Už len Vám a Vašim blízkym zapriať krásne a požehnané Vianočné sviatky.
Tešíme sa na opätovné stretnutia v novom roku 2017.
-MU-

Žiačka ZUŠ Moldava už šiestykrát získala zlaté pásmo

V dňoch 2.- 4. decembra 2016 sa v ZUŠ J. Kresánka v Bratislave uskutočnila Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ, kde našu ZUŠ reprezentovali tri žiačky. Naša najmenšia cimbalistka Marta Anna Woloszynová získala v 1. kategórii medzi 9 cimbalistami diplom, za najmladšieho účastníka súťaže. V 2. kategórii súťažila Sofia Skapinyeczová, ktorá v silnej konkurencii 12 hráčov získala hodnotné strieborné pásmo. V 6.kategórii súťažila medzi 4 cimbalistami Alica Takáčová, ktorá už šiestykrát získala zlaté pásmo a ako jedinej bola udelená Cena riaditeľky školy. Na slávnostnom Galakoncerte vo Dvorane VŠMU zahrala z Koncertu C dur A.Vivaldiho 1.časť s klavírnym sprievodom p. uč. Mgr. Georginy Vargovej, ktorá ich na túto prehliadku pripravila. Fotografie nájdete tu.

Súťažiacim a pedagógovi srdečne gratulujeme!
Veľké ĎAKUJEME patrí rodičom detí za ich nezištnú pomoc a podporu.
-GV-MS-

Žiaci zo ZUŠ Moldava opäť zlatí

Dňa 24.11.2016 sa v Modre uskutočnila celoslovenská súťaž „Violončelová jeseň“. V 2.kategórii súťažil Adam Lukáč, ktorý v  silnej konkurencii 8 veľmi šikovných  violončelistov dosiahol strieborné pásmo. V 4. kategórii súťažili medzi sebou 4 violončelisti. Alex Halász  svojou  sústredenou hrou vybojoval zlaté pásmo.  Žiakov pripravovala uč. Renata Tóthová.


Tu sa však súťaž ešte neskončila. Klavírne kvarteto v zložení: Sofia Dzurová – husle, Róbert Rajňák - husle, Alex Halász – violončelo, Tristan Dobos – klavír po dvoch mesiacoch od svojho vzniku vysúťažilo neočakávané, ale veľmi cenné zlaté pásmo. Z Modry sa komorný súbor presunul  do Bratislavy na  celoslovenskú súťaž „Musica Camerata“. Bol to VI. ročník celoslovenskej súťaže v komornej hre žiakov základných umeleckých škôl. Naše kvarteto tu súťažilo s 13 komornými zoskupeniami. V naozaj silnej konkurencii sa im podarilo umiestniť v striebornom pásme. Umeleckou vedúcou súboru je Bc. Renata Tóthová a s odbornou prípravou  jej pomáhali Alica Kaputová a  Bc. Mária Lakatosová. Fotografie nájdete tu.

Súťažiacim a pedagógom srdečne gratulujem!
Veľké ĎAKUJEME patrí rodičom detí za ich nezištnú pomoc a podporu.
-RT-MS-
-FF-

Jesenný koncert

OZNÁMENIE

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou v mene Miroslava Smreka v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( podľa §150 ods. 5) oznamuje, že poskytuje žiakom dňa 19.10.2016 riaditeľské voľno. Odôvodnenie: Úprava ústredného kúrenia.

Za pochopenie ďakujeme.

Miroslav Smrek v.r.
riaditeľ školy

Vydávanie vysvedčení dňa 30.6.2016

9:00 - 11:30

12:30 - 15:00

Dni otvorených dverí ZUŠ

Srdečne pozývame všetkých rodičov a starých rodičov spolu so svojimi ratolesťami na Dni otvorených dverí ZUŠ Moldava nad Bodvou. Zažijete neopakovateľnú atmosféru a už sa Vám od nás nebude chcieť nikdy odísť.

Prehliadka netradičných zoskupení

Divadlo dáva krídla našej fantázii

Dňa 19. mája 2016 sa žiaci literárneho - dramatického odboru predstavili dvoma divadelnými predstaveniami. Prvá časť sa skladala z hudobno-poetického pásma, kde sme predstavili tvorbu slovenského básnika žijúceho v Maďarsku Gregora Papučeka. Jeho tvorba oslovuje hlavne detského poslucháča. Poetické básne nadobudli hudobný nádych vďaka nášmu kolegovi Tiborovi Viszlaiovi. Názov tohto pásma je ŠTYRY ROKY DEDKA ROKA. O ich hudobnú interpretáciu a umelecký prednes sa postarala Anna Rozália Vizslaiová. Zaujímavosťou tohto vystúpenia bolo dvojjazyčné prevedenie v slovenskom a maďarskom jazyku.

Druhým predstavením bola naša „tradičná“ zuškárska rozprávka KRAJINA ROZPRÁVOK. O dramatizáciu textu sa postarala naša žiačka Lukrécia Bilohuščinová, ktorá sa vrátila do svojich detských čias a ukázala nám, ako sú veľmi dôležité všetky rozprávkové bytosti v tomto uponáhľanom svete. Kde dobro stále zvíťazí nad zlom, ale hlavne ako si všetky rozprávkové bytosti dokážu pomôcť. Hlavná hrdinka Pipi dlhá pančucha pochopila, že keď všetci držia pohromade, sila ich priateľstva môže formovať krásny farebný rozprávkový svet. Fotografie nájdete tu.
„Sme deti dobra a sveta fantázie, tak si ho nenechajme vziať".
-FF-

Prešovská cimbalová struna

V Prešove 6.mája 2016 v ZUŠ J.Poschla zorganizovali 1.ročník cimbalovej súťažnej prehliadky pod názvom "Prešovská cimbalová struna", na ktorú sme sa odhodlali ísť si zahrať, a tak aj reprezentovať našu školu v hre na tento nezvyčajný hudobný nástroj. Pod vedením p.uč.Georginy Vargovej sa jej zúčastnili dve žiačky, Sofia Skapinyeczová a Alica Takáčová, ktoré získali strieborné pásma. Spoznali sme nové tváre, ďalších malých i veľkých cimbalistov. Tešíme sa nový ročník a ďalšie zážitky. Fotografie nájdete tu.

Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu

Vokálno-inštrumentálny súbor Zekeres pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole pod umeleckým vedením p. uč. Tibora Viszlaiho sa 29.apríla 2016 zúčastnil na celoslovenskom kole súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy v Rimavskej Sobote. V  kategórii zhudobnených básní sa umiestnil v striebornom pásme. Na súťaži skupina predstavila báseň s názvom „Fákközt" od básnika Imre Varga a „Csörögj rám" od Jánosa Lackfi. Hudobne sa na tvorbe piesní podieľala aj speváčka súboru Dóra Polyáková. Srdečne im gratulujeme. Fotografie nájdete tu.
-TV-

Súťažná prehliadka v hre na klavíri

V Spišskej Novej Vsi sa dňa 19.4.2016 konal 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Našu Základnú umeleckú školu zastupovali žiaci, ktorí súťažili v II. kategórii v ktorej súťažilo 51 účastníkov a v III. kategórii, kde bolo súťažiacich 31. Konkurencia bola mimoriadne silná. Vysoká účasť nám umožnila si vypočuť špičkové interpretácie skladieb na vysokej umeleckej úrovni. Tomáša Pillára na túto súťažnú prehliadku pripravila p.uč. Š. Liptáková a umiestnil sa v striebornom pásme, Kristína Halászová súťažila rovnako v II.kategórii a získala umiestnenie v bronzovom pásme. V III. kategórii súťažil Sebastián Stupák, ktorý získal čestné uznanie pripravovala ho p.uč. Š. Liptáková. Cesta domov bola veselá, keďže sme sa vracali spokojní a plní dojmov. Súťažiacim gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov. Fotografie nájdete tu.
-ML-

Schneiderova Trnava

14. - 15. apríla 2016 sa v meste Trnava konal 16. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava. Na súťaži nás reprezentovali žiaci Róbert Rajňák /1. kategória/ a Sofia Dzurová /2. kategória v sólovej hre na husliach/, pod vedením uč. M. Lakatosovej a klavírnym sprievodom uč. A. Kaputovej. Žiaci sa pri vysokej interpretačnej úrovni a veľkej účasti žiakov ZUŠ z celého Slovenska umiestnili v krásnom bronzovom pásme. Srdečne im k tomuto úspechu gratulujeme. Jedným z najväčších zážitkov bolo osobné stretnutie so slovenským husľovým virtuózom Daliborom Karvayom. Fotografie nájdete tu.
-ML-

Regionálna súťaž Zahraj že mi, zahraj

Naša najmladšia 6-ročná cimbalistka, Marta Anna Woloszynová, ktorá hrá len pol roka na tomto hudobnom nástroji, získala 11.apríla 2016 STRIEBORNÉ PÁSMO na regionálnom kole súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru "Zahraj že mi, zahraj", kde si v reflektore lámp Kultúrneho parku v Košiciach nie len zahrala, ale aj zaspievala pred publikom, ktoré ju obdarilo veľkým potleskom. Fotografie nájdete tu.

Umenie 20. storočia

Ročníková súťaž klavírneho oddelenia ZUŠ

Umiestnenie v 3. ročníku
zlaté pásmo: Eduard Benicky, Jozef Molčan
strieborné pásmo: Norman Gábor Kovács, Dávid Gross, Anna Pásztor , Daniel Jančík, Alexandra Erdélyiová, Eszter Szilágyi, Csilla Uveges, Petra Libová
bronzové pásmo: Kristóf Nyíri, András Takács, Eszter Viszlay, Szilárd Hricó, Gábor Áron Nagy, Bianka Kmecková, Otília Žigová
Umiestnenie v 4. ročníku
zlaté pásmo: Tamara Harasinová, Markus Kaduk, Matúš Papernik, Patrícia Kerekesová
strieborné pásmo: Julianna Kissová, Samuel Štefán, Tomáš Chovanec, Klaudia Pelegrinová
bronzové pásmo: Marián Horváth
Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

2% z Vašich daní

Milí rodičia a priatelia ZUŠ Moldava nad Bodvou. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2014 darovali svoje 2 % z daní. Suma bude samozrejme použitá na skvalitnenie a modernizáciu edukačného procesu. Ak sa aj v tomto roku rozhodnete 2% vašich daní darovať práve nám, tlačivo Vyhlásenie s údajmi nášho občianskeho združenia nájdete TU.
ĎAKUJEME!

Opäť ZLATO pre žiačku ZUŠ Moldava nad Bodvou

V dňoch 20.-22.novembra 2015 sa v Bratislave konal 5.roč. celoslovenskej cimbalovej súťažnej prehliadky v sólovej hre na cimbal žiakov ZUŠ, kde naša žiačka Alica Takáčová z triedy Mgr. Georgíny Vargovej vo svojej kategórii znovu získala zlaté pásmo. Podujatie bolo pre nás obrovskou motiváciou, pretože počas troch dní sa okrem prehliadky konali aj programové koncerty a pracovné diskusie, ktoré majú napomáhať k zlepšeniu vyučovania hry na cimbale a k propagácii a prezentácii tohto nástroja. Po návrate sa vždy inšpirujeme krásnymi skladbami, ktoré odzneli počas týchto dní. Vyvrcholením bol záverečný Galakoncert vo Dvorane VŠMU, kde sa ešte raz predstavili tí najlepší cimbalisti. Medzi cimbalovú elitu patrí aj naša žiačka, Alicka, ktorá zahrala z dvoch súťažných skladieb /prvá bola Capriccio č.9 od N Paganiniho/ druhú, Cigánske  melódie od P.de Sarasateho. Organizátori vždy vyberú nádherné prostredie, sály, koncertné pódiá v Bratislave, odkiaľ odnášame nádherné spomienky, za ktoré im patrí veľké ďakujem. Fotografie nájdete tu.
-GV-

Adventné obdobie ZUŠ

Advent – čas očakávania radostného sviatku, kedy možno každý človek zatúži byť lepším a celkom prirodzene verí v dobro a lásku. V takomto duchu sa niesol aj náš Vianočný koncert.

10. decembra už predpoludním patrila sála Mestské kultúrne strediska našim hercom, tanečníkom, hudobníkom a deťom zo speváckeho zboru ZVONKY zo Základnej školy ČSA. Dopoludňajší program pre žiakov ZŠ a MŠ vyvrcholil v podvečer pre širokú verejnosť, pre ktorú bolo určené aj naše ďalšie vianočné podujatie – Adventný koncert dňa 17. 12.2015 v Inkubátorom dome. Program koncertu s bohatým a žánrovo rozmanitým repertoárom naplnil Art Orchestra pod vedením uč. Renaty Tóthovej za spoluúčinkovania pedagógov ZUŠ Moldava n/Bodvou a detského speváckeho zboru ZVONKY, ktorý vedú p. učiteľky Katarína a Kamila Kissové. Krásnym umeleckým zážitkom bolo aj vystúpenie nášho vzácneho hosťa sólistky opery ŠD v Košiciach Michaely Várady. Všetci účinkujúci svojim vystúpením vytvorili príjemnú atmosféru a záverečná vianočná pieseň Tichá noc už tradične ukončila náš Adventný koncert. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Priestor medzi Vianočným a Adventným koncertom vyplnili dňa 15.12.2015 ďalšie dva koncerty, kedy naše deti rozdávali radosť a lásku v Zariadení pre seniorov v Moldave nad Bodvou a v Drienovci.

Posledné adventné vystúpenie našich žiakov sa uskutoční v Inkubátorom dome dňa 22.12.2015 pre deti zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
-VH-

Novembrový koncert

Druhý interný koncert v tomto školskom roku sa konal 26. novembra 2015. Bol sprevádzaný moderátormi z literárno-dramatického odboru a opäť poskytol našim žiakom príležitosť vystúpiť na pódium a ukázať niektoré výsledky svojej práce. Z účinkovania mladších i starších žiakov a z potlesku publika vyplynulo, že sa v tomto školskom roku ešte máme na čo tešiť.. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-JČ-

Jesenný koncert

Tohtoročný jesenný koncert sa konal 27. októbra. Ako to pri takýchto koncertoch býva zvykom, aj tento jesenný koncert sa niesol v duchu úcty k starším ľuďom. Títo najlepšie vedia, že úctu v živote možno prejaviť naozaj rôznymi spôsobmi. Naši účinkujúci im ju symbolicky potvrdili v kúsku toho svojho umenia. Na pódiu sa ukázali mladší i starší žiaci. Pre niektorých z nich to bolo prvé vystúpenie. Pozorní pozorovatelia a poslucháči, ktorých nebolo málo, si tak mohli vychutnať čosi z hudby, z poézie a čosi z tanca vystupujúcich žiakov. Skrátka, aspoň kúsok umenia aj v jeseni života. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Milí rodičia a zákonní zástupcovia

Vzhľadom k prechodu Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou, Hlavná 67 na nový informačno-riadiaci systém iZUŠ od nového školského roka 2015/2016, Vás týmto chceme poprosiť o vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY na web stránke www.izus.cz.

Túto prihlášku vypĺňajú aj zákonní zástupcovia žiakov, ktorí už ZUŠ navštevujú. Údaje budú slúžiť ku kompletnému zavedeniu elektronického vedenia povinnej školskej dokumentácie. Celý proces povedie k zlepšeniu komunikácie medzi školou, zákonnými zástupcami a zriaďovateľom.

Za spoluprácu a pochopenie veľmi pekne ĎAKUJEME.

Dni otvorených dverí ZUŠ Moldava nad Bodvou

Srdečne pozývame všetkých, rodičov a starých rodičov na Dní otvorených dverí ZUŠ Moldava nad Bodvou. Zažijete neopakovateľnú atmosféru a už sa Vám od nás nebude chcieť nikdy odísť.

Broskyňové kráľovstvo

Za horami, za dolami v krajine kde zámok stál, žili všetci navoňaní …


Takto mladí herci literárno – dramatického odboru ZUŠ Moldava privítali v sále MsKS dňa 3. júna 2015 svojich spolužiakov, priateľov aj tých najmenších z materských škôl do sveta rozprávky. Predstavili sa hudobnou rozprávkou Broskyňové kráľovstvo, ktorú upravila naša žiačka Lukrécia Bilohuščinová a o hudobné vstupy sa autorsky opäť postaral p. uč. Tibor Viszlai.

Rozprávkou nás sprevádzali rozprávačky, ktoré vtiahli divákov do priebehu rozprávky. Čo by to bola rozprávka bez zvieracích postavičiek, ako dračica Zlatica a dvojhlavý drak Viktor, ale samozrejme nemohli chýbať kráľ, princ Edo a voňavá princezná Julka. Príbehom dokázali, že každý z nás potrebuje mať niekoho, aby nikdy nebol sám, vzdať sa toho najvzácnejšieho, aby pomohol blízkym a hľadať a bojovať a to najdôležitejšie o LÁSKU, ktorá všade voňavo prekvitala. Tento príbeh naši herci zahrali v podvečerných hodinách aj pre svojich rodičov a pre širokú verejnosť. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-FF-

Prehliadka netradičných zoskupení

Milí naši priaznivci. Opäť je tu čas, kedy sa pred budovou ZUŠky odohrá jedinečné podujatie pod názvom PREHLIADKA NETRADIČNÝCH ZOSKUPENÍ MOLDAVA 2015. Na svoje si prídu všetci priaznivci dobrej hudby. Atmosféru nám pomôžu dotvoriť žiačky tanečného odboru a podujatie nám otvoria naši bicisti pod vedením Imiho Nagya.
Tešíme sa na Vás!

Májový koncert

Štvrtok 21.mája 2015 sa uskutočnil v priestoroch ZUŠ ďalší koncert pod názvom "Májový koncert". Na tomto koncerte bolo snáď najviac účinkujúcich detí, ktoré mali možnosť ukázať rodičom, pedagógom svoje schopnosti a vedomosti získané počas tohto školského roka. Pred vystúpením žiaci netrpezlivo stáli pred koncertnou sálou a mnohé z nich mali trému, či obavy, ako zvládnu predniesť svoje pripravené skladbičky. Napriek týmto obavám sa všetci účinkujúci sústredili a napli svoje sily k najlepšiemu výkonu za čo boli odmenení vrúcnym potleskom. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ML-

Talenty pre Slovensko

Tretí ročník Celoslovenskej súťaže - Talenty pre Slovensko - sa konal 29.apríla 2015 v Zmeškalovom Dome hudby v  Dolnom Kubíne. Náš žiak Alex Halász súťažil v hre na violončelo v druhej kategórii, v ktorej sa nachádzalo množstvo nadaných žiakov. Výkony súťažiacich hodnotilo prísne ucho porotcov, ktorí napokon udelili Alexovi Halászovi striebro, ktoré sme s potešením priniesli do našej ZUŠ a mesta. Jeho úspechu sa nesmierne tešia jeho p. uč. Bc. Renata Tóthová a korepetítorka p.uč. Alica Kaputová, ktoré sú na neho nesmierne hrdé a aj touto cestou mu všetci srdečne blahoželáme. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-RT-

Jarný interný koncert

Druhý jarný mesiac žiaci ZUŠ v Moldave nad Bodvou ukončili Interným koncertom. Čaro koncertného pódia si 28. apríla vychutnali hlavne žiaci z nižších ročníkov. Hodinový koncert uvádzali dve šikovné žiačky z literárno-dramatického odboru. Poslucháči koncertu si so záujmom vypočuli hudobné skladby v podaní našich klaviristov, huslistov, čelistov, flautistov a nechýbala ani hra na syntetizátore. Všetky výkony boli odmenené srdečným potleskom. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-KH-

Celoslovenské kolo súťaže Mihálya Tompu

Vokálno-inštrumentálny súbor Zekeres pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole pod umeleckým vedením p. uč. Tibora Viszlaiho sa 25.apríla zúčastnila na celoslovenskom kole súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy v Rimavskej Sobote, kde sa v kategórii Zhudobnených básní umiestnila v bronzovom pásme. Na súťaži skupina predstavila báseň s názvom „ Ez is vagy bennem " od básnika Tibora Tamása žijúceho v Cesticiach , hudobne sa na tvorbe podieľal žiak ZUŠ Zoltán Szabó. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-TV-

Romantizmus

Dňa 31.3.2015 sa o 17 00 hod. rozoznela sála MsKS tónmi skladateľov romantizmu. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Moldava nad Bodvou pripravili program, ktorý priniesol trochu iný pohľad na umenie romantizmu. Žiaci literárno-dramatického odboru Martina Janičková, Michaela Hudáková a Ruth Borovská, pod vedením Mgr. Františky Fehérovej zahral vtipné, ale aj poučné scénky s perličkami o známych osobnostiach z tohto obdobia. Poslúžil im k tomu ožitý obraz z galérie od Eugena Delacroix „Sloboda vedie ľud na barikády“. Súčasťou scény bola premietacia plocha, na ktorej sa vo video slučke objavovali tie najvýznamnejšie osobnosti, stavby a výtvarné diela romantizmu. Skladby nezazneli len v obvyklom prevedení, ale aj v úplne netradičnej inštrumentácii o ktorú sa postarali pedagógovia. Na záver vystúpil Art Orchestra s tromi snáď najznámejšími skladbami tohto obdobia. Scénu pripravili žiaci výtvarného odboru spolu s uč. Vierou Nagyovou.

Program bol v doobedňajších hodinách uvedený aj ako výchovný koncert pre žiakov druhého stupňa ZŠ. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-MS-

Jesenný koncert ZUŠ

Tohtoročný jesenný koncert sa konal 23. októbra. Ako to pri takýchto koncertoch býva zvykom, aj tento jesenný koncert sa niesol v duchu úcty k starším ľuďom. Títo najlepšie vedia, že úctu v živote možno prejaviť naozaj rôznymi spôsobmi. Naši účinkujúci im ju symbolicky potvrdili v kúsku toho svojho umenia. Na pódiu sa ukázali mladší i starší žiaci. Pre niektorých z nich to bolo prvé vystúpenie. Pozorní pozorovatelia a poslucháči, ktorých napriek daždivému počasiu nebolo málo, si tak mohli vychutnať čosi z hudby, čosi z poézie a čosi z tanca vystupujúcich žiakov. Skrátka, aspoň kúsok umenia aj v jeseni života. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-JČ-

Zvieratká v lese

Mladí herci literárno-dramatického odboru ZUŠ Moldava sa zatúlali dňa 28. mája 2014 do sály MsKS. Jednoducho sa rozhodli postaviť na javisko a ukázať svoje herecké schopnosti. Tento rok sa predstavili hudobnou rozprávkou Zvieratká v lese, ktorú napísala naša žiačka Michaela Hudáková a o hudobné vstupy sa autorsky postaral p. uč. Tibor Viszlai.

Rozprávkou nás sprevádzala temperamentná líška, ktorá pochopila silu priateľstva a súdržnosti zvieratiek na farme. Naučila sa od nich, prečo je veľmi dôležité vzájomné spolužitie. Prečo nemôžeme myslieť iba na seba. A že chamtivosťou a klamstvom strácame priateľov.

Tento krásny príbeh naši herci zahrali pre svojich rovesníkov a materské školy v doobedňajších hodinách a podvečer sa predstavili širokej verejnosti. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-FF-

PROFI RANDE ABSOLVENTOV ZUŠ

Dňa 23.mája 2014 sa v priestoroch MsKS konalo jedinečné podujatie a to Galaprogram najúspešnejších absolventov Základnej umeleckej školy v Moldave n/B. Na koncert boli oslovení absolventi, ktorí sa venujú tomu, čo sa na škole naučili, či už je to pedagogická činnosť, alebo hra v kapele....Súčasťou programu bola aj vernisáž prác absolventov výtvarného odboru. V programe nechýbal ani tanec, ktorým sa predstavila prvá absolventka tanečného odboru pani Hančinová. Moderovania sa zhostila taktiež bývalá absolventka literárno-dramatického odboru Slávka Fulínová. Koncert mal veľmi dobrý ohlas v kruhu účinkujúcich, ako aj v publiku. Bolo úžasné počúvať a vidieť umelcov pôsobiacich po celej Európe, aby ukázali moldavčanom čo vedia. Umelcov, pre ktorých umenie znamená život. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK-

Májový koncert

Tak ako sa príroda zobudila do krásy aj ZUŠ pripravila pre verejnosť milé májové prekvapenie v podobe koncertu. Koncertná sála opäť ožila umením. Predstavili sa prípravkári až po žiakov druhého stupňa hudobného odboru. Moderovania koncertu sa zhostila žiačka literárno - dramatického odboru Mária Vysokaiová. Koncert poslucháčom navodil príjemnú májovú atmosféru. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ak,ms-

Rečou klavíra

Žiak klavírnej triedy uč. Štefánie Liptákovej Sebastián Stupák sa v mesiaci apríl zúčastnil celoslovenskej klavírnej súťaže "Rečou klavíra" v Kysuckom Novom Meste. V silnej konkurencii získal veľmi cenné bronzové pásmo, k čomu mu srdečne gratulujeme. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-

Klasicizmus

Dňa 3.4.2014 sa o 17 00 hod. rozoznela sála MsKS tónmi skladateľov klasicizmu. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Moldava nad Bodvou pripravili program, ktorý priniesol trochu iný pohľad na umenie klasicizmu. Žiaci literárno-dramatického odboru predviedli scénky, v ktorých pomocou mladého génia Wolfganga Amadea Mozarta vtipne priblížili divákom toto nepochybne veľmi zaujímavé obdobie. Klasicistické skladby nezazneli len v obvyklom prevedení, ale aj v úplne netradičnej inštrumentácii o ktorú sa postarali pedagógovia. Program samozrejme tematicky Beethovenovou bombou spestrili žiačky TO. Na záver vystúpil Art Orchestra s tromi snáď najznámejšími skladbami tohto obdobia.

Program bol v doobedňajších hodinách uvedený aj ako výchovný koncert pre žiakov druhého stupňa ZŠ. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-MS-

Jarný koncert

Dňa 18.marca 2014 sa konal v koncertnej sále ZUŠ jarný koncert. Tento koncert dal priestor ukázať sa najmä mladým talentom. Pre niektorých to bolo ich prvé verejné vystúpenie. Tak ako aj príroda začína hrať rôznymi farbami aj koncertnú sálu naplnili farby rôznych hudobných nástrojov. Koncert ukončili tanečníčky s temperamentnou choreografiou. Úvodnú báseň predniesla a koncertom sprevádzala Martina Janičková. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK-

Ročníková súťaž klavírneho oddelenia ZUŠ

Koncertná sála Základnej umeleckej školy sa vo štvrtok (20. marca 2014) už tradične stala dejiskom ročníkovej súťaže žiakov 3. a 4. ročníka klavírneho oddelenia. Pod pozorným okom a uchom poroty žiaci odohrali dve skladby podľa vlastného výberu. Rozhodovanie však porota nemala vôbec ľahké vzhľadom k vyrovnanosti podaných výkonov. Týmto podujatím sa pravidelne preveruje úroveň zručnosti žiakov v dotknutých ročníkoch. Tentokrát sa hľadisko naplnilo aj rodičmi a starými rodičmi, ktorí sa stali veľmi vďačnými poslucháčmi a morálnou podporou. Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme.


Umiestnenie v 3. ročníku
zlaté pásmo:Emma Bradová, Noemi Sabová, Vivien Káposztásová
strieborné pásmo:Matej Farkaš, Linda Rudy, Kristián Szabó
bronzové pásmo:Viktória Kister, Kristián Szabó

Umiestnenie v 4. ročníku
zlaté pásmo:Zuzana Debnárová, Kristína Halászová, Tomáš Pillar
strieborné pásmo:Lea Debnárová, Diana Molitorisová, Edina Zachariaš
bronzové pásmo:Dávid Varga, Angelika Rémiášová, Eszter Drága, Szofia Szitásová, Márk Ucekaj, Vivien Ucekajová

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-

2% z Vašich daní

Milí rodičia a priatelia ZUŠ Moldava nad Bodvou. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám v roku 2013 darovali svoje 2 % z daní. Suma bude samozrejme použitá na skvalitnenie a modernizáciu edukačného procesu. Ak sa aj v tomto roku rozhodnete 2% vašich daní darovať práve nám, tlačivo Vyhlásenie s údajmi nášho občianskeho združenia nájdete TU
ĎAKUJEME!

Zrušené Vianoce

To snáď ani nie je pravda? Také niečo sa nemôže stať. Takto sa začali hlavné správy v podaní žiakov literárno-dramatického odboru pod vedením uč. Františky Fehérovej. Žiaci si pripravili scénky s veľmi poučným podtextom stále aktuálneho problému hodnôt v spoločnosti. V programe odzneli hudobné diela klasikov, ale aj tradičné vianočné koledy. V pestrom programe vystúpili sólisti, komorné telesá, hudobná skupina Bad Romance a samozrejme školský orchester Art Orchestra. Žiačky tanečného odboru svojimi nápaditými choreografiami potešili oko diváka. Preplnená sála MsKS dýchala vianočnou náladou aj vďaka netradičnej výzdobe scény vytvorenej uč. Vierou Nagyovou. Koncert navodil divákom slávnostnú, ale hlavne predvianočnú náladu.

Tak ako to bolo spomenuté v úvode, Vianoce budú a je jasné, že prídu aj v prípade že nebudú darčeky. Veď najdôležitejším symbolom Vianoc naďalej zostáva LÁSKA a RODINA.

Koncert bol v skrátenej podobe uvedený v doobedňajších hodinách žiakom ZŠ a MŠ. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-

Ďalší celoslovenský úspech žiaka ZUŠ

V dňoch 22.-24.11.2013 sa žiačka Alica Takáčová zúčastnila 3. ročníka Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na cimbale, kde po tretíkrát získala zlaté pásmo. Pod vedením p. uč. Mgr. Georginy Vargovej, ktorá ju zároveň sprevádzala na klavíri, zahrali na koncerte pre víťazov, ktorý sa konal v priestoroch Bratislavského hradu skladbu od A. Vivaldiho Búrka. Návšteva krásnej ZUŠ v Karlovej Vsi v Bratislave sa skončila nezabudnuteľnými zážitkami a plánovaním ďalších vystúpení. Inšpirovaní rôznymi hudobnými dielami pripravujeme nové koncerty pre milovníkov hudby, na ktoré sa veľmi tešíme. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-GV-

Podzimný koncert v ZUŠ

Tak ako sa blíži zima a školský rok už má za sebou prvý štvrťrok, prišiel čas ukázať rodičom, starým rodičom, ale aj všetkým umenia chtivým poslucháčom čo naši šikovní žiaci za tento krátky čas dokázali. Mladší, ale aj tí skúsenejší žiaci obsadili pódium koncertnej sály ZUŠ a predviedli sa v tom najlepšom svetle. Pre niektorých to bolo ich premiérové vystúpenie. Koncert vyčaril na tvárach prítomných divákov spokojný úsmev. Odmenou pre účinkujúcich bol vrelý potlesk obecenstva. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-

2. ročník celoslovenskej súťaže v hre na violončelo

V priestoroch hotela Sebastian v Modre sa nachádza prekrásne vyzdobená koncertná sála, v ktorej prebiehal 2. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na violončelo – "Violončelová jeseň Modra".

Našu základnú umeleckú školu s úspechom a po tretí krát na celoslovenskej úrovni reprezentoval ALEX HALÁSZ, ktorý pod vedením p. uč. Bc. R. Tóthovej a klavírnej spolupráce p.uč. A. Kaputovej naštudoval okrem povinnej skladby aj náročnú koncertnú skladbu, s ktorou sa umiestnil v ZLATOM PÁSME vo svojej kategórii. Alexa hodnotili významní slovenskí porotcovia a jeden český porotca, ktorí sú vysoko medzinárodne uznávanými violončelistami: J. Slávik, J. Podhoranský, E. Prochác, Ľ. Janák, J. Bárta, ktorý dokonca veľmi motivoval svojich malých kolegov svojim slávnostným koncertným vystúpením, ktoré odznelo vo večerných hodinách. Tento koncert si užili nielen účastníci súťaže, ale aj ich učitelia a rodičia. Povzbudení z výsledku súťaže cesta domov bola radostná a plná pekných zážitkov, ako aj plánov do budúcnosti. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-RT-

Prehliadka netradičných zoskupení Moldava 2013

Dňa 7.6.2013 sa uskutočnil V. ročník prehliadky netradičných zoskupení. Počas podujatia vládla príjemná pohoda ku ktorej prispelo nádherné slnečné počasie. Program účinkujúcich bol veľmi pestrý, zaujímavý a hlavne kvalitný. Odzneli známe aj menej známe diela rôznych autorov a žánrov: jazz, rock, filmová hudba, klasická hudba v modernej, ale aj moderná v klasickej úprave. Prestávky potrebné k výmene telies vyplnili a spestrili žiačky tanečného odboru ZUŠ Moldava. O sprievodné slovo sa postarali žiačky Literárno-dramatického odboru Mária Vysokaiová a Martina Janičková. Podujatie morálne podporilo Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou, Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-

Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na saxofón

Dňa 25. apríla 2013 sa v Starej Ľubovni uskutočnil 4. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na saxofóne. Našu školu tam úspešne reprezentoval Oldřich Menšík. V silnej konkurencii obsadil krásne bronzové pásmo. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
Srdečne mu gratulujeme

Celoštátne kolo súťažnej prehliadky Mihálya Tompu

Dňa 26.4.2013 sa vokálno–inštrumentálna skupina ZUŠ Moldava n/B Zekeres, ktorá sa vytvorila z hudobnej a skladateľskej dielne Zoltána Szőke pod vedením p.uč.Tibor Viszlaiho zúčastnila celoštátneho kola súťažnej prehliadky Mihálya Tompu. Súťažná prehliadka sa konala v Rimavskej Sobote kde v kategórii zhudobnené básne, sa v silnej konkurencii umiestnila v striebornom pásme a získala mimoriadnu cenu za najlepšiu inštrumentáciu skladby.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-TV-

Talenty pre Slovensko

Dňa 2. mája 2013 sa v Dolnom Kubíne konala celoslovenská súťaž v hre na sláčikové nástroje pod názvom Talenty pre Slovensko. ZUŠ a mesto Moldava tam reprezentovali dvaja žiaci z violončelovej triedy uč. Bc. Renaty Tóthovej. Obaja získali nádherné umiestnenia. V striebornom pásme sa umiestnil Attila Bodnárzlaté pásmo získal Alex Halász. Úroveň súťaže bola veľmi vysoká a aj preto sú obe umiestnenia veľmi cenné. Srdečne im k tomuto úspechu gratulujeme. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Scénický tanec v Kysuckom Novom Meste

Dňa 26. apríla 2013 sa tanečný súbor Základnej umeleckej školy Moldava n/B Art- Step zúčastnil IV. ročníka tanečnej súťaže "Scénický tanec" v Kysuckom Novom Meste. Katarína Kovácsová členka súboru získala 2. miesto v kategórii sólo choreografiou "Riple Dance" a súbor Art-Step (Katarína Kovácsová, Veronika Karaffová, Erika Danková, Lenka Durová, Radka Mohňanská, Dominika Blišáková) získali diplom za tanečné prevedenie v kategórii skupina za choreografiu "Amazonky".

Napriek dlhej ceste Kysuce a späť boli tanečnice veselé, optimistické a tešia sa na ďalší ročník súťaže. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-HH-

Novodobý Shakespeare? Alebo......

Pod týmto názvom žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ Moldava uviedli divadelné predstavenie. Netradične moderne, ale veľmi pútavo a s novodobou nadsázkou stvárnili klasika divadelnej tvorby Villiama Shakespeara. Publikum mohlo zhliadnuť úryvky hier Rómeo a Júlia, Skrotenie zlej ženy, Veselé panie z Windsoru. Predstavenie bolo okorenené živými hudobnými vstupmi o ktoré sa autorsky postaral uč. Tibor Viszlai. Pri klavíri mu asistoval bývalý žiak ZUŠ a vynikajúci hudobník Matej Demko. Texty piesni napísala žiačka literárno-dramatického odboru Ruth Borovská. Na scenári autorsky spolupracovali žiačky Martina Janičková a Michaela Hudáková spolu s uč. Františkou Fehérovou, ktorá mala predstavenie pod režijnou taktovkou.

V doobedňajších hodinách bolo predstavenie uvedené pre žiakov moldavských škôl. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-MS-

Barok

Dňa 27.3.2013 sa o 17 00 hod. rozoznela sála MsKS tónmi barokovej hudby. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Moldava pripravili program, ktorý priniesol trocha iný pohľad na umenie baroka. Žiačky literárno-dramatického odboru previedli divákov barokom hravou formou. Predstavili ho vlastnými slovami a s pohľadom dnešnej mládeže. Celý koncert vizuálne podporili fotografie umeleckých diel, architektonických skvostov a hudobných skladateľov, ktoré boli premietané priamo na plátno, ktoré tvorilo súčasť scény vytvorenej uč. Vierou Nagyovou. Program vrcholil, ako obvykle tanečnicami zo súboru Art Step, a orchestrom Art Orchestra pod dirigentskou paličkou uč. Renaty Tóthovej. Záver programu patril kapele Bad Romance, ktorá zaplnila sálu barokovou hudbou v rockovej úprave umeleckého vedúceho Tibora Viszlaiho. Moderátorky večera Martinu Janičkovú a Ruth Borovskú a účinkujúcich do dobových kostýmov obliekli žiaci výtvarného odboru pod vedením uč. Viery Nagyovej. Zaujímavosťou je, že všetok odev bol vyrobený z papiera. Kostými budú vystavené v priestoroch školy ako súčasť výstavy výtvarných prác.

Program bol v doobedňajších hodinách uvedený aj ako výchovný koncert pre žiakov druhého stupňa ZŠ. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-MS a AK-

Súťaž Mihálya Tompu

Hudobná skupina mladých hudobníkov zo Základnej umeleckej školy Moldava n/B sa dňa 25.3.2013 zúčastnila krajského výberového kola súťažnej prehliadky Mihálya Tompu. V kategórii zhudobnené básne sa Zoltán Szőke predstavil svojimi zhudobnenými básňami. Jeho originálnu inštrumentáciu mu pomohli predviesť na violončele Attila Bodnár, basovej gitare Zoltán Szabó, bicích nástrojoch Matyi Nagy a husliach uč. Marika Lakatošová. Mladí hudobníci sa pripravovali pod odborným dohľadom uč. Tibora Viszlaiho.

Netradičné zoskupenie získalo sympatie poroty a zlaté postupové pásmo.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ak,ms-

Klavír Rožňava 2013

Dňa 21.3.2013 sa žiaci Základnej umeleckej školy Moldava n/B zúčastnili nadregionálnej súťaže v sólovej hre na klavíri v Rožňave. Vo veľmi silnej konkurencii 11 škôl, naši žiaci získali nádherné umiestnenia. Sebastián Stupák a Diana Szafková sa vo svojej kategórii umiestnili v striebornom a Laura Valigová v bronzovom pásme. Žiakov pripravovala uč. Štefánia Liptáková. Patrí im za to srdečná gratulácia. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-

Ročníková súťaž klavírneho oddelenia ZUŠ

Koncertná sála Základnej umeleckej školy sa v stredu (6. marca 2013) už tradične stala dejiskom ročníkovej súťaže žiakov 3. a 4. ročníka klavírneho oddelenia. Pod pozorným okom a uchom poroty žiaci odohrali dve skladby podľa vlastného výberu. Rozhodovanie hlavne vo štvrtom ročníku porota nemala vôbec ľahké, vzhľadom k vyrovnanosti podaných výkonov. Týmto podujatím sa pravidelne preveruje úroveň zručnosti žiakov v dotknutých ročníkoch. Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-3.ROČNÍK
 
ZLATÉ PÁSMOPATRIK CINGEĽ
KRISTÍNA HALÁSZOVÁ
ZUZANA DEBNÁROVÁ
LEA DEBNÁROVÁ
 
STRIEB.PÁSMOVERONIKA LOČOVÁ
TOMÁŠ PILLÁR
ESZTER DRÁGA
EDINA ZACHARIAŠOVÁ
DIANA MOLITORISOVÁ
ANGELIKA RÉMIÁŠOVÁ
TRISTAN DOBOS
 
BRONZ.PÁSMODÁVID VARGA
JÚLIUS NAGY
ADAM KLAJBER
SZOFIA SZITÁSOVÁ
KAROL KOCSIS
VIVIEN UCEKAJOVÁ
MÁRK UCEKAJ
SZELES LÁSZLÓ BÁLINT
LILLA SEDLÁK
 
4.ROČNÍK
 
ZLATÉ PÁSMOSEBASTIÁN STUPÁK
LAURA VALIGOVÁ
MATEJ CHMELÁR
 
STRIEB.PÁSMOBORIS BELÁK
ESZTER SZALONTAY
SABINA ČOBÁDIOVÁ
MÁRIA VYSOKAIOVÁ
EVELIN FEDOROVÁ
 
BRONZ.PÁSMOFRANCISKA KASÁŠOVÁ
ERIKA TÓTHOVÁ

2%

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy. Znovu je tu čas, keď sa každý z nás môže rozhodnúť, akým spôsobom použije 2% dane zo svojich príjmov za uplynulý rok. Radi by sme Vás poprosili, aby ste ich venovali Rodičovskému združeniu pri Základnej umeleckej škole v Moldave nad Bodvou a tak svojim rozhodnutím prispeli k skvalitneniu vyučovacieho procesu na našej škole.

Naše údaje:

Obchodné meno alebo názov:

Združenie rodičov a priateľov Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou

Sídlo – obec, ulica, číslo:

Moldava nad Bodvou, 045 01, Hlavná 67

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

42251508

Tlačivo Vyhlásenia nájdete Tu

Ďakujeme!

Opäť celoslovenský úspech žiačky ZUŠ Moldava

V dňoch 30.11.,1. a 2.12.2012 sa v Bratislave uskutočnila Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na cimbale, kde sa žiačka 3.roč.2.stupňa Alica Takáčová predstavila interpretáciou dvoch skladieb, a to v sólo hre skladbou od Gézu Allagu: Búrka a Čardášom od Vittoria Montiho, ktorú korepetovala jej učiteľka Mgr.Georgina Vargová. Radosťou nás naplnila správa na vyhodnotení súťaže, že naša cimbalistka získala vo svojej kategórii zlaté pásmo, ktoré nás bude inšpirovať k ďalšej práci. Dúfame, že po nádherných zážitkoch z Bratislavy budú jej paličky rozdávať radosť a krásne tóny publiku a budú šíriť osvetu hry na tomto zvláštnom hudobnom nástroji. Vystúpenie tejto talentovanej žiačky si budete môcť pozrieť a vypočuť dňa 21.1.2013 o 17 00 hod. na DNI MAĎARSKEJ KULTÚRY vo veľkej sále MsKS. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-gv-

VI. Mestský Adventný koncert

Dňa 14. decembra (v piatok) sa uskutočnil v organizácii Mestského kultúrneho strediska a Základnej umeleckej školy VI. Mestský adventný koncert. Obecenstvo privítali Mgr. Erika Vitéz riaditeľka MsKS a Miroslav Smrek riaditeľ Základnej umeleckej školy. Poďakovanie patrilo všetkým tým, ktorí sa toho roku nejakým spôsobom podieľali na kultúrnom živote, na vytváraní a uchovávaní hodnôt. Prvá časť koncertu pozostávala z premietania vianočného filmu, ktorý vytvorili žiaci a pedagógovia ZŠ a Gymnázia s vyuč. jaz.maď, následne odzneli vianočné koledy. Za tým nasledoval koncert v podaní Art Orchestra , ktorý viedla Bc. Renáta Tóthová. Po vystúpení malých i veľkých nasledoval koncert v podaní maďarskej speváčky Ildikó Keresztes, ktorá prekvapila obecenstvo tým, že zaspievala v slovenskom jazyku Tichú noc v sprievode Art Orchestra. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Cesta z neba

Takto poeticky bolo pomenované Vianočné hudobno-dramatické pásmo Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou. Literárno-dramatické oddelenie pripravilo scénky s veľmi poučným podtextom stále aktuálneho problému bohatstva a moci verzus dobra, lásky a porozumenia. V programe odzneli hudobné diela klasikov, ale aj tradičné vianočné koledy. V pestrom programe vystúpili sólisti, komorné telesá, hudobná skupina Bad Romance a samozrejme školský orchester Art Orchestra. Žiačky tanečného odboru svojimi nápaditými choreografiami potešili oko diváka. Preplnená sála MsKS dýchala vianočnou náladou aj vďaka netradičnej výzdobe scény vytvorenej uč. Vierou Nagyovou. Na záver koncertu už tradične zaznela najznámejšia vianočná koleda Tichá noc. Koncert navodil divákom slávnostnú, ale hlavne predvianočnú náladu.

Koncert bol v skrátenej podobe uvedený v doobedňajších hodinách žiakom ZŠ a MŠ. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-


Plagát Vianoce 2012.jpg (194 159 bytes)

Matičná hudobná jeseň 2012

Dňa 22.11.2012 miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach pripravil spolu s moldavskou Základnou umeleckou školou 17. ročník Matičnej hudobnej jesene základných umeleckých škôl. Od rána prichádzali účastníci z Košíc, Medzeva a Valalík a samozrejme Moldavy. Súťažná prehliadka prebiehala v kategórii spev a hra na drevené dychové nástroje. Poroty mali neľahkú úlohu nakoľko súťažiaci v jednotlivých kategória podávali veľmi kvalitné výkony. Záver prehliadky patril vyhodnoteniu a vyhlasovaniu výsledkov. Krásne umiestnenia samozrejme získali aj žiaci Zuš Moldava.

V prvej kategórii v speve Eszter Sedlák a Csenge Dobos obsadili zlaté a Lea Debnárová bronzové pásmo. V prvej kategórii v hre na drevené dychové nástroje obsadila Zuzana Lovászová strieborné a Miroslava Lovászová bronzové pásmo. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Týmto im srdečne gratulujeme.
-ms-

Celoštátny úspech žiaka ZUŠ Moldava n/B

V dňoch 15.–16. novembra 2012 sa uskutočnila celoštátna súťaž v hre na violončelo pod názvom "Violončelová jeseň", ktorú vyhlásila ZUŠ v Modre. Tejto významnej súťaže sa zúčastnil a ZUŠ Moldava n/B reprezentoval s mimoriadnym úspechom žiak ALEX HALÁSZ, ktorý violončelo študuje u p. uč. Bc. R. Tóthovej tretí rok. Súťažil v 2.kategórii a jeho súťažný repertoár tvorili dve skladby súčasného slovenského skladateľa Gregora Regeša, pričom jedna z nich bola povinnou skladbou a A. Vivaldiho Koncert C dur pre violončelo a klavír. Uvedené skladby doprevádzala na klavíri p. uč. A. Kaputová. Sympatické bolo, že skladateľ bol prítomný počas priebehu celej súťaže. Ocenenia, ktoré sme získali si ceníme o to viac, že výkon hodnotili porotcovia svetoznámych mien violončelového sveta ako sú: Ján Slávik, Jozef Podhoranský, Eugen Prochác, Ľuboš Bernáth a pedagóg violončela miestnej ZUŠ. Domov sme priniesli veľmi pekné zážitky, skúsenosti, inšpiráciu, motiváciu a nesmiernu radosť z umiestnenia.

ALEX HALÁSZ sa umiestnil vo svojej kategórii v zlatom pásme a za najvyšší počet bodov v 1.až 3. kategórii bol menovaný za laureáta súťaže. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-rt-

Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov ZUŠ Moldava nad Bodvou

Dňa 15. novembra 2012 opäť ožili chodby ZUŠ. Výtvarný odbor usporiadal vernisáž výstavy výtvarných prác inšpirovaných jeseňou. Na úvod zaznela gitara v podaní Christophera Stupáka, ktorý navodil slávnostnú atmosféru. Výstavu otvorila uč. VO Viera Nagyová, ktorá prítomným pútavou formou jej vlastnou ozrejmila dôvody organizovania takýchto podujatí.

Výstava ponúka divákom prierez prácou žiakov VO od septembra. Výstavu si môže verejnosť pozrieť v priestoroch školy. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-

Zájazd bicistov ZUŠ do Francúzska

Dňa 23. augusta 2012 sme odcestovali s mažoretkovou skupinou TWINGY na tohtoročné turné do Francúzska. Po ťažkej noci sme si oddýchli na pláži v talianskom meste Lido di Jessolo. Po celodennom kúpaní sme strávili ďalšiu noc v autobuse. Nad ránom sme došli do francúzskeho Montpelieru. O pár hodín sme sa pohli smerom ku mestu Giat. Ďalší deň aj večer sme vystupovali na festivale mesta. V nedeľu bol najpestrenejší program festivalu. Spolu s nami vystúpilo mnoho hudobných a tanečných skupín. Ešte v ten deň sme sa pohli domov. Mali sme príležitosť prežiť jeden nezabudnuteľný celý deň v Cannes. Bol to obrovský zážitok, dúfame že v zime pôjdeme opäť. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

Jesenný koncert

Dňa 25.10.2012 odznel v koncertnej sále ZUŠ prvý jesenný koncert. Keďže október je mesiacom úcty k starším aj koncert sa niesol v tomto duchu. Podvečer plný pohody a tepla vyčarila krásna hudba a tanec. Literárno-dramatický odbor sa tak, ako vždy postaral o atmosféru celého koncertu nielen básňami a sprievodným slovom v podaní Martiny Janičkovej a Michala Soroka. Vystúpenie umocnili živou kulisou vytvorenou z hercov priamo počas priebehu koncertu. Koncert tak pripravil nezabudnuteľný zážitok plnej sále mladších, ale aj tých skôr narodených umenia chtivých divákov. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-MS-

Záverečný koncert Art orchestra

Séria koncertov Art orchestra vyvrcholila dňa 11.6.2012 ich záverečným vystúpením na pódiu koncertnej sály Základnej umeleckej školy. Art orchestra pod vedením Bc. Renaty Tóthovej má svoj bohatý repertoár. Na tomto koncerte odzneli skladby rôznych štýlových období od hudobného baroka cez jazz až po populárnu hudbu. Okrem spoločného muzicírovania, kde poslucháčov vedeli zaujať svojou sústredenosťou a súhrou, odzneli aj skladby, kde orchester sprevádzal sólistov. Zvlášť zaujali skladby A. Vivaldiho – Koncert C-dur s malým violončelistom Alexom Halászom a čerstvými absolventmi druhého stupňa, klaviristky Moniky Subovicsovej, huslistu Patrika Červeného, ako aj akordeónistu Štefana Rezeša. Výkony týchto sólistov vyvolali u poslucháčov veľký obdiv a uznanie. V závere koncertu riaditeľ školy p. Miroslav Smrek poďakoval orchestru a jeho dirigentke za ich celoročnú úspešnú prácu a reprezentáciu školy doma i v zahraničí. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-VH-

Prehliadka netradičných zoskupení Moldava 2012

Dňa 8.6.2012 bola Základná umelecká škola Moldava n/B hostiteľkou hudobných telies netradičných zoskupení. Hosťami boli žiaci a ich umeleckí vedúci zo ZUŠIEK Valaliky, Súkromnej základnej umeleckej školy Miškovecká Košice, vzdialenejších Lipan a samozrejme žiaci z Moldavy. Vystúpenie mladých hudobníkov prebiehalo formou promenádneho koncertu na námestíčku pred rímskokatolíckym kostolom. Počas prehliadky vládla príjemná pohoda ku ktorej prispelo nádherné slnečné počasie. Program účinkujúcich bol veľmi pestrý, zaujímavý a hlavne kvalitný. Odzneli známe aj menej známe diela rôznych autorov a žánrov: jazz, rock, filmová hudba, klasická hudba v modernej, ale aj moderná v klasickej úprave. Prestávky potrebné k výmene telies vyplnili a spestrili žiačky tanečného odboru ZUŠ Moldava. O sprievodné slovo sa postarali žiačky Literárno-dramatického odboru Mária Vysokaiová a Katarína Kötelesová. Podujatie finančne podporilo Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Vďaka tomu mohlo byť podujatie profesionálne ozvučené firmou TOLFI, čo prispelo k vysokej kvalite podujatia. Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou sa postaralo o organizačnú, technickú a morálnu podporu.

Všetci zúčastnený sa už teraz tešia na jubilejný 5. ročník Prehliadky netradičných zoskupení Moldava 2013. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-VH,MS-

Dni otvorených dverí 2012.jpg (62 954 bytes)

Májový Tanečný koktejl

Dňa 28.5.2012 tanečný odbor ZUŠ Moldava n/B namiešal plnej sále MsKS Májový tanečný koktejl. Pódium zaplnili a roztancovali žiačky všetkých ročníkov. Divákov očarili pestrými choreografiami rôznych štýlov od klasického baletu až po Rock and roll. Spestrením bolo spojenie tanca so živou hudobnou produkciou v podobe spevu s doprovodom akordeónu a vystúpenie tanečného súboru Art Step s hudobnou skupinou ZUŠ BAD ROMANCE. Publikum prežilo krásny večer a odchádzalo s množstvom pozitívnej energie. Choreografie naštudovala tr.uč. Mgr. Henrieta Hančinová, ktorá sa zároveň predstavila v úlohe moderátorky celého večera. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-MS-

Májový koncert

Tak ako sa príroda zobudila do krásy aj ZUŠ pripravila pre verejnosť milé májové prekvapenie v podobe koncertu. Koncertná sála opäť ožila umením. Predstavili sa prípravkári až po žiakov druhého stupňa hudobného odboru. Moderovania koncertu sa zhostili žiačky literárno - dramatického odboru Mária Vysokaiová a Michaela Hudáková. Koncert poslucháčom navodil príjemnú májovú atmosféru. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK,MS-

Čarovný sen

V pondelok 23.4.2012 vo veľkej sále MsKS žiaci literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Moldava n/B uviedli slávnostnú premiéru muzikálovej rozprávky autorky Daniely Markušovej "Čarovný sen". Pod režijnou taktovkou Danky Gažovej ožili postavičky z klasických rozprávok, ako Červená Čiapočka, Snehulienka , Tri prasiatka, Medovníkový domček .... v trochu inom svetle. Tanečné choreografie s hercami naštudovala Mgr. Henrieta Hančinová uč. tanečného odboru. O scénu sa postarala Mgr. Soňa Maléterová & Mladí umelci zo ZŠ ČSA 15 a Mgr. Vladislav Haluška. Rozprávka v podaní mladých hercov očarila malých, ale aj veľkých a vyslúžila si obrovský potlesk. V doobedňajších hodinách bolo odohraných 6 predstavení pre žiakov MŠ, ZŠ a Gymnázia. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-MS-

Jarný koncert

Dňa 16.aprila 2012 sa v poobedňajších hodinách v zaplnenej koncertnej sále ZUŠ, uskutočnil Jarný koncert. Na úvod sa predstavili najmladšie speváčky. Po nich zazneli pekné melódie v podaní malých hudobníkov v hre na klavíri, flaute, violončele, trúbke i akordeóne. Koncert uvádzali žiačky literárno-dramatického odboru Mária Vysokaiová a Michaela Hudáková. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-HR-


Zahrajže mi, zahraj 2012

Dňa 27.3.2012 sa konala v Košiciach regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov. V kategórii sólisti inštrumentalisti sa zo ZUŠ Moldava nad Bodvou umiestnila žiačka Alica Takáčová v striebornom a Július Takáč v bronzovom pásme. Cenu poroty si odniesla len 5 ročná Emma Ďurčová, ktorá očarila svojim bezprostredným vystúpením všetkých prítomných. Všetci žiaci sú z cimbalovej triedy Mgr. Georgíny Vargovej na alokovanom pracovisku Perín. Oceneným srdečne gratulujeme. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK-

Vesmír očami detí 2012

Dňa 15.3.2012 odborná porota vyhodnotila práce 27. ročníka výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". Zo základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou sa jej svojimi prácami zúčastnili a získali nasledovné ocenenia žiaci:IV. kategória 1. a 5. miesto Lea Debnárová
IV. kategória 4. miesto Alexandra Focková
V. kategória 1. miesto Viktória Kuzma
V. kategória 3. miesto Lucia Oravcová


Žiaci navštevujú triedu p. učiteľky Viery Nagyovej. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.


-AK-

Hudba naživo

Dňa 22.3.2012 sa v doobedňajších hodinách predstavila ZUŠka žiakom základných škôl. Formou výchovného koncertu boli predstavené všetky odbory vyučované na škole. Každý z divákov si mohol vybrať to svoje. Hudobné diela predvedené žiakmi hudobného odboru boli spracované výtvarníkmi do podoby výtvarných prác. Tie boli premietané na pozadí scény a tak bola vytvorená interaktívna kulisa. To však nebolo zo strany výtvarného odboru všetko. Za sprievodu Art Orchestra vytvorili živý videoklip na hudbu A. Vivadiho a G.F.Händla. Žiačky literárno-dramatického odboru Martina Janičková a Rúth Borovská boli partnerkami moderátorky koncertu PeadDr. Kláry Holéczyovej. Tanečnice svojimi temperamentnými choreografiami potešili oko diváka. Aj žiaci v hľadisku dostali šancu aktívne sa zapojiť do diania koncertu. Svojim rytmickým dupaním a tlieskaním pripravili pôdu bubeníkom. Námet a scenár spracovala uč. Viera Nagyová. Podujatie bolo o 17 00 hod. predstavené rodičom a širokej verejnosti. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-MS-Ročníková súťaž klavírneho oddelenia ZUŠ

Koncertná sála Základnej umeleckej školy sa vo štvrtok (8. marca 2012) už tradične stala dejiskom ročníkovej súťaže žiakov 3. a 4. ročníka klavírneho oddelenia. Pod pozorným okom a uchom poroty žiaci odohrali dve skladby podľa vlastného výberu. Rozhodovanie však porota nemala vôbec ľahké vzhľadom k vyrovnanosti podaných výkonov. Týmto podujatím sa pravidelne preveruje úroveň zručnosti žiakov v dotknutých ročníkoch. Tentokrát sa hľadisko naplnilo aj rodičmi a starými rodičmi, ktorí sa stali veľmi vďačnými poslucháčmi a morálnou podporou. Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme.
Umiestnenie v 3. ročníku
zlaté pásmo: Sebastián Stupák, Matej Chmelár
strieborné pásmo: Laura Valigová, Boris Belák, Evelin Fedorová, Eszter Szalontay, Katarína Nováková, Sabina Čobádyová, Kincső Kása
bronzové pásmo: Erika Tóthová, Lucia Bacsóová, Andrea Pelegrínová, Viktória Kuzma, Franciška Kasášová
Umiestnenie v 4. ročníku
zlaté pásmo: Diana Szafková, Michaela Hudáková, Natália Komjátiová
strieborné pásmo: Filip Fabian, Tomáš Kiss, Mária Benková, Katarína Benková
bronzové pásmo: Denis Németh, Lívia Vitézová, Monika Trembecká, Lenka Trembecká
Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-Krajský školský úrad v Košiciach na základe našich otázok v súvislosti s blížiacim sa záverom 1. polroka školského roka 2011-2012 vydal nasledovné usmernenie : Odpis vysvedčenia bude formou výpisu známok v žiackej knižke potvrdený podpisom triedneho učiteľa. Škola na písomnú žiadosť rodiča vydá vysvedčenie aj za prvý polrok. Tieto opatrenia vyplývajú z § 55 školského zákona č. 245/2008 Z.z.

Vianočný koncert ZUŠ v Karcagu

Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou, ako účastník projektu "Európa a polgárokért" priniesla do maďarského mesta Karcag hudobný pozdrav od obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou. Art Orchestra umeleckej školy pod vedením uč. Bc. Renaty Tóthovej sa predstavil krásnym programom. Medzi predvedenými skladbami nechýbali diela klasikov, ako Vivaldiho - Štyri ročné obdobia, C. Franck - Panis Angelicus, Galliano – Tango pour Claude, Piazzolla – Oblivion, ale aj vianočné koledy či vianočná skladba Kiskarácsony. Poslucháči odmenili mladých umelcov vrúcnym potleskom. Na slávnostnom koncerte sa predstavil aj spevácky zbor z Francúzska a domáci umelci. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK a MS-

V. Mestský adventný koncert

Aj toho roku sa v piatok 16.decembra v Podnikateľskom inkubátore uskutočnil V. Mestský adventný koncert, ktorý usporiadalo MsKS v spolupráci so Základnou umeleckou školou. Večer slávnostne otvorili žiaci a pedagógovia vianočným koncertom Základnej umeleckej školy. Spoluúčinkujúcim na koncerte bol zmiešaný spevácky zbor Vox Columbellae. Za nimi vystúpila známa speváčka a herečka z Maďarskej republiky Andrea Szulák. Očarujúcim bolo spoločné vystúpenie hudobného telesa ZUŠ, zmiešaného speváckeho zboru Vox Columbellae a Andrei Szulák, ktorí na záver spoločne zaspievali a zahrali vianočnú pieseň Tichá noc. Záverečnou bodkou Mestského adventného koncertu boli ďakovné slová riaditeľa ZUŠ M. Smreka, riaditeľky MsKS Mgr. E. Vitéz a v neposlednom rade primátora nášho mesta Ing. I. Zachariaša, ktorý občanom mesta poprial aj požehnané, láskyplné a pokojné vianočné sviatky. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK a MS-

Vianočné pásmo Základnej umeleckej školy

Dňa 14.12.2011 sa priestory MsKS naplnili Vianočnou atmosférou, ktorú tam priniesli žiaci a pedagógovia ZUŠ. Hudobno-dramatické pásmo vedené žiakmi literárno-dramaického oddelenia pod názvom „Malý princ a hviezdy“ zaujalo divákov nielen po stránke obsahovej, ale aj pestrou paletou komorných zoskupení. Art orchestra tak ako každoročne predviedol skladby velikánov od baroka až po súčasnosť za pomoci hosťa koncertu zmiešaného zboru Vox Columbellae. Nezvyčajne koniec patril rockovej kapele pod vedením uč. Tibora Viszlaiho, ktorá energickým vianočným rock'n rollom spolu zo žiačkami tanečného odboru roztlieskala preplnenú sálu. Z reakcií nadšených divákov bolo všetkým jasné, že Vianoce už môžu do Moldavy zavítať. Koncert bol v skrátenej podobe v doobedňajších hodinách predvedený naším najmenším z MŠ a ZŠ. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK a MS-

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale

V dňoch 18.-20.11.2011 sa v Bratislave uskutočnila Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na cimbale, kde žiačka 2.ročníka 2.stupňa, Alica Takáčová z triedy pani učiteľky Georginy Vargovej, Mgr. získala vo svojej kategórii zlaté pásmo. A.Takáčová sa pred odbornou porotou predstavila ako sólovou hrou na cimbale, tak aj s korepetíciou klavíra, kde zahrala 2 časti zo Sonáty Angela Contiho a skladbu Za našima humny od Jaromíra Dadáka. Atmosféra bola výborná, bola možnosť sa stretnúť s cimbalistami z celého Slovenska a porovnať tak úroveň hry na tomto nástroji. Súťažná prehliadka sa niesla v duchu krásnej hudby vyladenej paličkami na strunách cimbalu a bola inšpiráciou do ďalšej práce. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-GV-

Jesenný koncert

Dňa 26.10.2011 odznel v koncertnej sále ZUŠ prvý jesenný koncert. Keďže október je mesiacom úcty k starším aj koncert sa niesol v tomto duchu. Podvečer plný pohody a tepla vyčarila krásna hudba, tanec, či pekné slovo. V podaní žiakov literárno-dramatického odboru odznela koláž malých modlitbičiek venovaná práve skôr narodeným, ktorou malí herci vyjadrili vďaku za lásku a starostlivosť. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK-

Účinkovanie ZUŠ na Jasovských dňoch

Napriek tomu, že školský zvonec ešte neohlásil začiatok školského roka, žiaci ZUŠ nezaháľajú. Dňa 27. augusta 2011 na Jasovských dňoch úspešne reprezentovali školu. Školská kapela pod vedením uč. Viszlaiho a žiačky tanečného odboru pod vedením uč. Hančinovej dokázali podať výborný výkon aj počas posledných prádzninových dní. Svedčí o tom aj ponuka na ďalšiu spoluprácu zo strany organizátorov. Pedagógom a žiakom patrí veľká vďaka s prianím nových hudobných a tanečných inšpirácií. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK-

Prijatí žiaci na šk. rok 2011-2012

Prijatí žiaci na šk. rok 2011-2012

Výchovné koncerty pre najmenších

Dňa 7.6.2011 sa vo veľkej sále MsKS uskutočnili výchovné koncerty, ktorými Základná umelecká škola ukázala žiakom základných škôl a detičkám z materských škôl cestu do magického sveta umenia a hudby. Hravou formou sa zoznámili s jednotlivými odbormi vyučovanými na škole. Literárno-dramatické oddelenie s pomocou postavičiek z rozprávky o siedmich trpaslíkoch previedlo divákov čarovnou krajinou, kde sa používa jazyk tónov a súzvukov jednotlivých hudobných nástrojov. Záver koncertu patril tanečnej choreografii, ktorá roztlieskala plnú sálu. Toto podujatie bolo súčasťou Dní otvorených dverí umeleckej školy. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-RT-

Prehliadka netradičných zoskupení Moldava 2011

Dňa 3.6.2011 bola naša škola hostiteľkou hudobných telies netradičných zoskupení. Našimi hosťami boli žiaci a ich umeleckí vedúci zo ZUŠIEK Valaliky, Súkromnej základnej umeleckej školy Miškovecká Košice, vzdialenejších Lipan a samozrejme žiaci z Moldavy. Vystúpenie hudobníkov prebiehalo formou promenádneho koncertu na námestíčku pred školou. Počas prehliadky vládla príjemná pohoda ku ktorej prispelo aj pekné počasie. Program účinkujúcich bol veľmi pestrý, zaujímavý a hlavne kvalitný. Odzneli známe aj menej známe diela rôznych žánrov: jazz, rock, filmová hudba aj klasická hudba v modernej úprave. Prestávky nutné k prestavbe pódia vyplnili a spestrili žiačky tanečného odboru ZUŠ Moldava. O sprievodné slovo sa postarali žiačky Literárno-dramatického odboru Rúth Borovská a Martinka Janičková. Podujatie morálne, ale aj finančne podporili Košický samosprávny kraj, Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria a Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou. Aj vďaka nim mohlo byť podujatie profesionálne ozvučené firmou TOLFI, čo prispelo k skvalitneniu podujatia. Zdá sa, že tento deň zostane zapísaný v spomienkach účastníkov aj poslucháčov ako pekný zážitok a príjemne strávené popoludnie. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-VH-

Slávnostné vyradenie absolventov ZUŠ

27. máj 2011 patril našim tohtoročným absolventom. V úvodnej časti prebehlo slávnostné vyradenie absolventom I. a II. stupňa. Súčasťou slávnosti bol záverečný koncert, na ktorom sa predstavili absolventi hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. O zaujímavú a umelecky – hodnotnú výstavu sa postarali absolventi výtvarného odboru. Svojimi prácami skrášlili koncertnú sálu a celý interiér školy. V závere slávnostného dňa sa koncertná sála rozozvučala Valčíkom na rozlúčku, ktorým sa všetci naši absolventi už tradične lúčia so svojimi učiteľmi. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-VH,KH-

Noc múzeí

Aj tohto roku už tradične prispela ZUŠ Moldava nad Bodvou k zatraktívneniu už dobre známeho podujatia Noc múzeí. V rámci programu pripraveného pre návštevníkov hradu Krásna Hôrka vítali hostí fanfáry v podaní trubkárov Jána Csíka a uč. Miroslava Smreka. Neopísateľné čaro nočnej prehliadky si prišli vychutnať stovky návštevníkov. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ms-

Snehová kráľovná

Dňa 3.mája 2011 o 17 00 hod. ovládla veľkú sálu MsKS treskúca zima. Žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ predviedli klasickú rozprávku z pera H.CH. Anderssena „Snehová kráľovná“. Do muzikálovej podoby ju prepracovala a režijnú taktovku držala uč. LDO Daniela Gažová, ktorá v spolupráci s uč. TO Bc. Henrietou Hančinovou naštudovala tanečné choreografie. Hudbu napísala Mgr. Norika Hentšelová. Predstavenie v doobedňajších hodinách potešilo žiakov MŠ, ZŠ prvého stupňa a Gymnázia. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK-

Jarný verejný koncert

Dňa 12.apríla 2011 sa konal v koncertnej sále ZUŠ jarný verejný koncert. Tento koncert dal priestor ukázať sa najmä mladým talentom. Pre niektorých to bolo ich prvé verejné vystúpenie. Tak ako aj príroda začína hrať rôznymi farbami aj koncertnú sálu naplnili farby rôznych hudobných nástrojov. Koncert ukončili tanečníčky zo súboru ArtStep s temperamentnou choreografiou Cubana-cubana. (Fotografie si z podujatia si môžete pozrieť tu). Súčasťou koncertu bola aj výstava výtvarných prác inštalovaná v interiéroch školy. (Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu).
-AK-

Úspechy žiakov výtvarného odboru ZUŠ

Aj žiaci výtvarného odboru na ZUŠ sa zapájajú do výtvarných súťaží. Práce žiačok Timei Kuzmovej, Kristíny Langovej, Cyntie Maňkošovej boli ocenené porotou a vystavené na celoslovenskej výstave "Vták z komína" v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. V 14. ročníku detskej výtvarnej súťaže "Novoročenky" získala naša žiačka 5. ročníka Lucia Bacsóová 2. miesto v druhej kategórii. Žiaci sú z triedy uč. Viery Nagyovej. Srdečne im k úspechu gratulujeme. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK-

HUDBA A FILM

Dňa 24.3.2011 sa priestory MsKS rozozvučali tónmi známych filmových melódií. Základná umelecká škola pripravila hudobné pásmo, ktoré divákov previedlo vývojom najžiadanejšieho média súčasnosti filmu a jeho neoddeliteľnej súčasti hudby. Pútavosť programu zabezpečila projekcia filmových ukážok počas hudobnej a tanečnej produkcie. Projekt mal nádych slávnostného odovzdávania ceny filmovej akadémie, ktorú vyzdvihli moderátorky večera Rúth Borovská a Martinka Janičková. Cenu filmovej akadémie získala ZUŠ Moldava nad Bodvou za najlepšiu hudobnú interpretáciu. Koncert sa stretol s veľmi dobrou odozvou divákov čoho svedectvom bol srdečný potlesk a ešte srdečnejšie gratulácie. Koncert bol v skrátenej podobe v doobedňajších hodinách predvedený žiakom ZŠ. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-AK a MS-

Ročníková súťaž klavírneho oddelenia ZUŠ

Vo štvrtok (17. februára 2011) sa v priestoroch ZUŠ už tradične konala ročníková súťaž žiakov 3. a 4. ročníka klavírneho oddelenia. Pod pozorným okom a uchom poroty žiaci odohrali dve skladby podľa vlastného výberu. Rozhodovanie však porota nemala vôbec ľahké vzhľadom k vyrovnanosti podaných výkonov. Týmto podujatím sa pravidelne preveruje úroveň zručnosti žiakov v dotknutých ročníkoch.
Umiestnenie v 3. ročníku
zlaté pásmo: Diana Szafková, Filip Fabian
strieborné pásmo: Michaela Hudáková, Natália Komjátiová, Tomáš Kiss
bronzové pásmo: Mária Benková, Katarína Benková, Denis Németh, Lívia Vitézová
Umiestnenie v 4. ročníku
zlaté pásmo: Lukáš Ronald Lukáč
strieborné pásmo: Gergely Sztasko, Štefan Stropko, Veronika Ďurčová
Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.
-ak,ms-